logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.03.2015.2016 z dnia 26.02.2016

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst聽jedn.聽Dz.聽U.聽z聽2013聽r.,聽poz.聽267 z p贸藕艅. zm.),聽w zwi膮zku聽z art. 79 ust. 1 , oraz z art.33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e

w dniu聽24.03.2016聽r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie uchylenia w ca艂o艣ci zaskar偶onej decyzji W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16.12.2015 r., znak; OI.艢R.6229.04/08/09/15/16 przez Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze we W艂oc艂awku o wznowienie post臋powania zako艅czonego decyzj膮 ostateczn膮 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5.03.2009 r. znak OI-7331-艢R-04/08/09 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia - polegaj膮cego na budowie na terenie gminy Radziej贸w i gminy Byto艅 FW Radziej贸w I sk艂adaj膮cej si臋 z 24 wie偶 wiatrakowych (2MW) o 艂膮cznej mocy 48 MW.
Farma Wiatrowa zlokalizowana b臋dzie na dzia艂kach nr: 2, 3, 4, 5, 9, 10/1, 12, 23/1, 26, 34, 43/1, 49/1, 51/1, 58/1, 63/1, 76/7, 77/4, 106, 122, 123 - obr臋b ewidencyjny Opatowice; 12/5, 40/1 - obr臋b ewidencyjny Stary Radziej贸w Wie艣; 32/1, 32/2, 68, 69, 71/1, 120, 128/1, 141/1, 148/1, 160/1, 221, 222 - obr臋b ewidencyjny Stary Radziej贸w Kolonia; gmina Radziej贸w i nr 35/1, 37/3 - obr臋b ewidencyjny Niegibalice; gmina Byto艅 na dzia艂kach nr 10, 11, 26 - obr臋b ewidencyjny Pruchnowo; gmina Radziej贸w (lokalizacja GPZ i przy艂膮cza do linii 110 kV.

Inwestor: Radziej贸w Wind Farm Sp. z o.o., ul. Post臋pu 17B, 02-676 Warszawa,
W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (tekst聽jedn.聽Dz.聽U.聽z聽2016聽r.,聽poz.聽23), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych聽 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania niniejszego zawiadomienia.
Autor : Rafa艂 Staszak - M艂odszy Referent
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2016-03-24 12:39:54
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-24 12:39:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1235licznik odwiedzin: 10639630