logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.04.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p贸藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1235 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e

w dniu 18.02.2016 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na realizacji urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w trzeciorz臋dowych, tj.: studni g艂臋binowej Nr 1 do g艂臋boko艣ci 82,0 m, i przewidywanej wydajno艣ci do Q = 17,9 m3/h zlokalizowanego w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kol. na dzia艂ce nr 150/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Stary Radziej贸w Kol, gmina Radziej贸w.


Inwestor: Pan Marcin Mielcarek, zam. Stary Radziej贸w Kol. 24, 88-200 Radziej贸w


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 54 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2016-02-18 11:50:14
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-18 11:50:14
Liczba wy艣wietle艅 : 1372licznik odwiedzin: 10640344