logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.04.2015 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 1235 z p贸藕n. zm) zgodnie z art. 10 搂 1, i art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p贸藕n. zm), informuje si臋, 偶e: na wniosek Pana Marcina Mielcarka, zam. Stary Radziej贸w Kol. 24, 88-200 Radziej贸w, z dnia 21.12.2015 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 28.12.2015 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na "Wykonaniu urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych po-b贸r w贸d podziemnych z utwor贸w trzeciorz臋dowych, tj.: studni g艂臋binowej Nr 1 do g艂臋-boko艣ci 82,0 m, i przewidywanej wydajno艣ci do Q = 17,9 m3/h zlokalizowanego w miej-scowo艣ci Stary Radziej贸w Kol. na dzia艂ce nr 150/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Stary Radziej贸w Kol, gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2015-12-30 08:53:10
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-30 08:53:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1056licznik odwiedzin: 10639516