logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego

OI.艢R.6220.02.2013

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.),聽w zwi膮zku聽z art. 79 ust. 1 , oraz z art.33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam, 偶e

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w dniu 20.02.2013 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o聽聽艣rodowiskowych聽聽聽uwarunkowaniach聽聽zgody聽聽dla聽聽inwestycji聽聽polegaj膮cej聽聽na聽"Utworzeniu聽punktu聽聽selektywnej聽zbi贸rki聽odpad贸w聽komunalnych",聽przewidzianego聽do realizacji,聽na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym; 107/2聽po艂o偶onej w m. Broniewek - gmina聽Radziej贸w,

Inwestor: Gmina Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w,

Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w,聽II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Tadeusz G膮siorowski-Inspektor
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2013-02-21 11:53:42
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-21 11:53:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1638licznik odwiedzin: 10640575