logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego

OI.6730.73.2012.2013 z dn. 25.01.2013 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e

w dniu聽25.01.2013聽r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 - budowa linii聽kablowej SN-15 kV i nn wraz ze stacj膮 transformatorow膮 i stacj膮 kontenerowo-pomiarow膮, oraz s艂upa energetycznego z przy艂膮czeniem dla zasilania i odprowadzenia energii elektrycznej z farmy wiatrowej,聽 przewidzianego do realizacji na dzia艂kach o nr; 217/1, 220, 216, 145, 190, 191, 192/2, 193 w obr臋bie ewidencyjnym Czo艂owo.

Inwestor: Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo Handlowe Jacek Uci艅ski, Czo艂owo 89, 88-200 Radziej贸w

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z p贸藕n. zm.), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 7 dni od daty ukazania si臋 niniejszego
obwieszczenia.
Autor : Tadeusz G膮siorowski-Inspektor
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2013-01-25 09:24:56
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-25 09:24:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1858licznik odwiedzin: 10640565