logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO

Opis przedmiotu zam贸wienia: „Zakup samochodu po偶arniczego - u偶ywanego dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Szostce” (CPV34144210-3, 34114000-9).

Post臋powanie prowadzone zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. Nr. 164, poz. 1163. z 2006 r. z p贸藕n. zm.).
1. Zamawiaj膮cy: Gmina Radziej贸w reprezentowana przez W贸jta Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w, tel.054 285 3686, fax. 054 285 3337, e-mail info@ugradziejow.pl, adres internetowy: www.bip.ugradziejow.pl
2. Okre艣lenie trybu zam贸wienia: Przetarg nieograniczony.
3. Okre艣lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:
SIWZ mo偶na otrzyma膰 bezp艂atnie w siedzibie zamawiaj膮cego b膮d藕 pobra膰 ze strony internetowej www.bip.ugradziejow.pl
4. Opis przedmiotu zam贸wienia: „Zakup samochodu po偶arniczego - u偶ywanego dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Szostce” (CPV34144210-3, 34114000-9).
Charakterystyczne minimalne parametry techniczne:
- rok produkcji – nie p贸藕niej ni偶 (auto nie starsze ni偶) 1981rok,
- przebieg wed艂ug wskaza艅 licznika nie wi臋cej ni偶 17500km,
- zbiornik na wod臋 o pojemno艣ci minimum. 2000 l,
- wyposa偶ony w autopomp臋 z ty艂u samochodu o wydajno艣ci nie mniej ni偶 1600 l/min plus wysokie ci艣nienie
- uk艂ad kierowniczy ze wspomaganiem,
- silnik wysokopr臋偶ny disel o mocy minimum 170 KM,
- kabina - 3 miejsca,
- szybkie natarcie o d艂ugo艣ci minimum. 40 m,
- nap臋d na dwie osie 4 x 4,
- urz膮dzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego (艣wietlne i d藕wi臋kowe),
- sprawny technicznie, bezwypadkowy,
- aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadaj膮cy wszelkie niezb臋dne dokumenty obowi膮zuj膮ce prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju,
- zabudowa boczna pojazdu z zasuwanymi 偶aluzjami bocznymi aluminiowymi i z ty艂u zabudowan膮 klap膮
- przeznaczenie pojazdu po偶arniczy,
- barwa nadwozia czerwona.
5. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.
6. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
7. Termin wykonania zam贸wienia:
Zamawiaj膮cy wymaga, aby zam贸wienie zosta艂o wykonane w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
8. Opis warunku udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunk贸w:
1. W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 22
ust. 1 i 2, spe艂niaj膮cy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz warunki okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.
2. Wykonawcy mog膮 wsp贸lnie ubiega膰 si臋 o udzielenie zam贸wienia.
3. W przypadku o kt贸rym mowa w pkt. 2, wykonawcy ustanawiaj膮 pe艂nomocnika do reprezentowania ich w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego.
4. Ocena spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu艂a „spe艂nia – nie spe艂nia”, w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych dokumentach.
9. Wadium - zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena- 100 %.
11. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego: Urz膮d Gminy w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j Nr 211 w terminie do dnia 28.02.2007 r. do godz. 11.00 otwarcie ofert nast膮pi dnia 28.02.2007 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiaj膮cego, pok贸j Nr 211
12. Termin zwi膮zania ofert膮: termin zwi膮zania ofert膮 wynosi 30 dni.
13. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani te偶 prowadzenia aukcji elektronicznej.
14. Nazwisko osoby upowa偶nionej do kontakt贸w: Leszek Ros贸艂 – pok贸j Nr 210, tel. 054 285 3686 wew. 112, fax. 054 285 3337 w godz. 8.00-15.00.
----------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Na zakup samochodu po偶arniczego – u偶ywanego
dla Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Szostce”


zosta艂a wybrana oferta firmy:
„DAWPOL-BIS.KALUS”
Sp贸艂ka Jawna
ul. Legion贸w 59,
42-200 Cz臋stochowa
tel. 36-17-598, fax. 36-19-555
NIP 573-02-37-579


Cena wybranej oferty wynosi: 57.994,00 z艂 brutto

Uzasadnienie wyboru:

Zosta艂a z艂o偶ona jedna oferta nie podlegaj膮ca odrzuceniu, czyli spe艂niaj膮ca wymogi okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF85.6 KB POBIERZ2007-02-09 12:42:11652

Autor : Leszek Ros贸艂 - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2007-02-09 12:38:12
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-28 15:28:20
Liczba wy艣wietle艅 : 2690

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  2007-02-09 12:38:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10640585