logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

z dnia 14.10.2011 r. OI.艢R.6220.20.2011

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuj臋, 偶e na wniosek; Megawat S.J. Wi艣niewski & Gorzelak ul. 20 stycznia 16/41, 95-200 Pabianice, z dnia 07 pa藕dziernika 2011 r., wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Budowie turbiny wiatrowej o mocy do 1,25 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktura, przewidzianego do realizacji na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym; 221/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Czo艂owo-gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Kodeksu post臋powania administracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzi-nach urz臋dowania od 730 do 1530.
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2011-10-17 11:04:07
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-17 11:04:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1858licznik odwiedzin: 10640500