logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

z dnia 18.03.2010 r. - OI-7331-艢R- 03/10

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuje si臋, 偶e na wniosek Gminy Radziej贸w z siedzib膮 ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w z dnia 18 marca 2010 r., wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Remoncie istniej膮cej stacji uzdatniania wody oraz dobudowie dw贸ch zbiornik贸w na wod臋 o pojemno艣ci ca 100m3, przewidzianego do realizacji na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym; 154/7 po-艂o偶onej w m. Szostka, obr臋b geodezyjny Szostka - gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Kodeksu post臋powania administracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania.
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2010-03-19 12:36:00
Data ostatniej modyfikacji : 2010-03-19 12:39:48
Liczba wy艣wietle艅 : 2572

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  2010-03-19 12:36:00poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10639521