logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
31545   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
10656   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
5319   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4178   Za艣wiadczenie o dochodach
3751   Struktura organizacyjna
3585   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3567   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
3455   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
3447  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3436   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
3417   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
3081   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2997   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2993  
2984   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2863   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2759   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2712   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2648   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2511   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2451   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2409   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2374   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
2358   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
2353   Regulamin organizacyjny
2351   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
2340   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2334   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2333   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
2296   Za艂atwianie spraw
2260   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
2242   Informacje niepublikowane
2225   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
2221   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
2217   Rejestry, ewidencje i archiwa
2202   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
2187  
2172   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
2170   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
2157   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
2128   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
2117   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
2107   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
2106   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
2104   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
2085   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
2084   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
2059   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
2049   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
2043   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
2036   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
2020   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2020   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
2019   Decyzja 艣rodowiskowa
2016   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
2013  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
2009  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1998   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1996   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1992   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1989   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1986  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1979   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1964   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1953   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1946   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1945   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1943   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1934   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1933   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1928   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1924   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1923   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1918   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1917   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1915   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1910   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1908   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1907   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1905   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1903  
Szanowni Pa艅stwo!
1900   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1899   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1889   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1880   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1880   2002-2006
1878   PODATKI I OP艁ATY
1870   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1862   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1854   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1844   Uchwa艂y 2002-2006
1844  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1831   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1830   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1824   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1823   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1822   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1822   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1819   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1817   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1813   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1812   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1809   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1808   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1806   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1805   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1798   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1781   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1776   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1776   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1771   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1763   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1761   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1760   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1759   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1738   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1729   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1726   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1723  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1718   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1718   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1715   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1707   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1702   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1702  
INFORMACJA
1692  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1680   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1675   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1669   KARTY INFORMACYJNE:
1668   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1668   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1667   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1667   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1660   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1657   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1657   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1657   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1649   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1646   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1646   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1642   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1635   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1634   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1629   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1621   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1618   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1617   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1617   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1616   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1615   KARTY INFORMACYJNE:
1614   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1612   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1609   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1608   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1607   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1606   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1605   Sk艂ad osobowy Rady
1600   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1600   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1596   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1596   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1594   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1593   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1593   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1592   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1590   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1589   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1587   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1586   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1586   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1585   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1583   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1581   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1581   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1580   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1579   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1576   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1576   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1575   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1575   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1575   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1574   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1574   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1574   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1573   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1573   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1572   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1572   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1570   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1570   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1569   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1569   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1568   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1568   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1567   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1566   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1566   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1566   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1565   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1564   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1564  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1564   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1562   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1562   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1560   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1556   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1554   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1554   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1553   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1553   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1552   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1551   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1550   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1549   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1549   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1548   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1546   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1545   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1544   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1543   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1542   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1541   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1541   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1538   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1538   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1537   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1536   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1535   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1534   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1528   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1528   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1524   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1522   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1519   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1516   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1515   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1514   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1512   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1512   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1511   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1511   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1507   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1505   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1504   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1503   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1503  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1502   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1501   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1501   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1500   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1499   OG艁OSZENIE
1499   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1496   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1495   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1492   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1491   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1489   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1487   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1487  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1484   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1484   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1484   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1483   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1482   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1481   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1481   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1481   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1478   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1478   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1476   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1476   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1476   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1475   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1475   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1469   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1468   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1466   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1465   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1465   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1465   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1465   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1465   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1465   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1465   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1464   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1464   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1462   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1462   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1461   Wyniki wybor贸w do Senatu
1461   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1459   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1458   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1458   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1455   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1455   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1453   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1453   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1452   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1451   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1450   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1449   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1447   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1446   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1443   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1441   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1440   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1439   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1438   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1438   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1436   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1435   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1435   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1435   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1430   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1430   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1429   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1428   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1427   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1427   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1426   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1426   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1425   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1424   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1424   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1424   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1423   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1423   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1423   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1423  
INFORMACJA
1423   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1422   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1422   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1420   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1419   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1418   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1418   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1417   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1417   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1416   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1415   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1415   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1415   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1415   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1413   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1412   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1412   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1412   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1412  
INFORMACJA
1411   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1410   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1410   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1409   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1409   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1407   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1405   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1405   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1404   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1403   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1403   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1403   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1403   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1400   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1400   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1399   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1397   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1397   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1397   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1395   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1395  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1393   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1393   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1392   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1391   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1391   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1390   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1390   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1390   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1388   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1387   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1386   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1386   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1385   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1385   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1383  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1382   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1381   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1380   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1380  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1378   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1378   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1377   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1376   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1376   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1376   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1375   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1374   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1374   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1373   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1373   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1373   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1372   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1371   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1371   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1370   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1369   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1368   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1366   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1366  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1365   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1365   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1364   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1363   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1362   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1361   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1361   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1360  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1360   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1357   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1357   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1357   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1356   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1355   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1354   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1352   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1352   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1351   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1350   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1350   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1349  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1348   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1348   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1348   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1348   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1348   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1347   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1347   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1347   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1346   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1345   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1345   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1345   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1344   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1342   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1341   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1341   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1341   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1338   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1338   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1337   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1336   Dot. stypendi贸w socjalnych
1334   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1334   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1333   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1331   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1331   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1331   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1331   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1330   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1329   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1329   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1329   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1328  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1327   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1327   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
1325  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1325  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
1324   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1324   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1324   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1324   Op艂aty za wod臋
1324   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1322   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1322   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1322   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1321   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1321   DECYZJA Nr 1/2014
1320   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1319   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1319   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1318   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1318   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1317   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1317   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1317   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1317   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1316   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1316   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1316   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1315   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1315   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1315   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1315   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
1313   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1313   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1310   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1310   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1309   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1308   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1308   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1307   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
1305   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1305   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1305   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
1303   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1303   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1303   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1302   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1302  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
1299   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1299   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1298   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1297   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1296   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
1295   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1294  
1294   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1294   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1293   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1293   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1292   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1291   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1291   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1290   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1288   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1288   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1288   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1288   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1288   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1287   6 lutego Dniem Wolontariusza
1287   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1287   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1287   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1286   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1286   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1284   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1283   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1283   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1282   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1280   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1280   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1280   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1280   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
1280   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1279   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1279   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1279   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
1278   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1277   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1277   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1277   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
1276   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
1275   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1275  
UWAGA ROLNICY
1274   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1274   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1273   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1273   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1272   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1272   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1272   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1270   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
1270   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1269   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1269   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1269   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1269   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
1268  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1268   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1268   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1268   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1268   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1268  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
1267   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1267   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1266   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1266   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1265   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1265   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1264   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1263   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1263   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1263   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
1263  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1262   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1262   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1262   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1261  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1260   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1260   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1258   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1258   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1258   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1258   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1257  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
1256   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1255   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1254   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1254   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
1253   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1253   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
1252   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1250   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1250   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1250   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1250   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1249   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1249   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
1248   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1248   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1248  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
1247   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1247   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1246   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1245   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1245   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1245   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1245   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1245   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1244   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
1244   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1243   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
1243   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
1243   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
1242   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1242   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
1242   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1242   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1242   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
1241   Dot. Dowod贸w Osobistych
1241   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1241   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1241   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1241   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1241   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1241   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1239   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1239   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
1239   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1238   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1237   ZAWIADOMIENIE
1237   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1236   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1236   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1235   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1235  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
1234   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1233   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
1232   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1231   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1231   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1230   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
1229   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1229   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1228   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
1228   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1226   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1226   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1225  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1224   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1224   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1224   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
1224   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1222  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
1221   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1219   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1219   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
1219   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1219   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
1219   INFORMACJA
1218   UWAGA
1217   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1217   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1217   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
1216   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1216   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
1215   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
1214   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1214   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1213   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
1213   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1213   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1213   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
1212   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1212   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1212   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1211   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1209   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1208   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1208   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1208   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
1208   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
1207   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1206   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1206   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1204   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1203   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1202   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1201   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1201   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1200   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1199   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1198   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
1198   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1195   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
1195   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1195  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1194  
Informacja
1193   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1192   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
1192   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1191   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1191  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
1190   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1189   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1189   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1188   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1188   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1187   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
1185   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1184   UWAGA !!!
1184   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1183   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1183   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
1183   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1183   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1182   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1182   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1182   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
1182   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1181   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1181   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1181   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
1181   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1179   OG艁OSZENIE
1179   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1179   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1179   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
1178   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1178   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1177   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1177   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
1176   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
1175   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
1175   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
1175  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1174   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1174   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1174   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
1170   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
1170   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1167   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1165   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
1165   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1165   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
1164   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1162   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1161  
Og艂oszenie

1161   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1161   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
1161   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1160   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
1160   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
1155   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
1155   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
1153   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1153   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1153   Jednostki podleg艂e
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1151   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
1150   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1148   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1148   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1147   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1146   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
1145   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
1141  
1141   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1140   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1140   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
1139   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1139   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1139   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1138   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1137   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1136   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1135   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
1133   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1133   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1132   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
1132   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1132  
1131   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
1131   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1131   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1130   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1129   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1128   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
1127   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1126   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1126   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
1126   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1126   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1126   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1125   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1124   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1124   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1124   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1123   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
1122   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
1120   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
1118   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
1118   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
1116   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
1116   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
1116   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
1115   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
1115   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
1114   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1114   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1114   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1113   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
1112   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1111   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
1111   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
1110   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1110   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
1110  
Informacja
1109   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1109   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
1108   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1108   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1107   OG艁OSZENIE
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
1106   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1106   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1106   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
1105   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1105   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
1103   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1103   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1103  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
1101   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1101   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
1101   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1097   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
1096   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1096   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1096   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1094   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1093   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1093   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
1093   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1092  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1092   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
1091   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
1091   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
1091   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1090   OG艁OSZENIE
1090   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1090   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
1088   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1088   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1088   Op艂ata targowa
1087   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1087   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1087   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
1086   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
1084   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
1083  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
1083   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1083   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1083   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1083   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1081   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
1080   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
1080   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1077   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
1077   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1077   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1077   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
1076   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1076   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1074   OG艁OSZENIE
1074   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1073   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
1073  
Informacja
1072   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1071   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1070   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1069   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
1069   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
1067   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1067   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1067   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
1065   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1065   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
1065   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1065   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
1065   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
1064   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
1064   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1063   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
1063   Zawiadomienie o zawarciu umowy
1063   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1062   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1061   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1061   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
1061   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1060   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1059   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1058   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
1058   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1057   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1057   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
1056   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1056   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1054   KOMUNIKAT
1054   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
1054   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1054   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
1054   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1053   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1052   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1052   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1052   Gminny O艣rodek Kultury
1051   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
1051   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1050   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1050   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
1050   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1049   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
1048   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1046   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1046   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
1046   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
1046   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
1045   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
1045   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1044   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
1044   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1044   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
1043   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1043   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1043   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
1042   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1041   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1041   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1041   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
1040   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1039   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1039   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
1038   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1038   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1038   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
1037   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1034   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
1034   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
1033   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
1033   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1033   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
1033   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1033   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1032   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
1031   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
1031   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
1030   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1029   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
1029   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
1029   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
1027   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
1027   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
1027   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1026   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
1023   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1023   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1022   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1022   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
1022   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
1021   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1021   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
1020   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1020   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
1020   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1019   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1019   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1018   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1017   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
1017   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1016   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
1015   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1015   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
1014   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1012   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1012   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1012   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1012   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1011   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1009   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1009   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1008   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1008  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
1007   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
1007   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1007   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1007  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
1006   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
1005   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
1005   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1004  
OBWIESZCZENIE
1004   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
1004   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1004   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
1003   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1003   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
1003   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1002   Op艂ata administracyjna
1002   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
1002   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
1002   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
1001   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1000   OBWIESZCZENIE
999   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
998   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
997   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
996   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
995   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
994   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
994   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
993   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
993   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
993   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
993   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
993   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
993   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
992   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
992   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
992   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
991   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
991   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
991   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
990   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
990   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
989   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
988   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
988   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
988   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
988   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
988   ZAWIADOMIENIE
987   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
987   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
987   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
986   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
986   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
986   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
986  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
985   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
985   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
985   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
985   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
985   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
984   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
984   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
984   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
984   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
983   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
982   Stawka podatku od posiadania ps贸w
982   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
982   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
981  
INFORMACJA
981  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
980   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
980   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
980   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
980   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
980   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
980   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
979   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
979   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
979   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
978   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
978   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
978   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
977   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
975   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
975   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
974   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
974   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
973  
OBWIESZCZENIE

973   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
973   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
973   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
973   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
972   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
971   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
971   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
971   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
971   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
970   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
970   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
969   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
969   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
968   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
968   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
967   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
967   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
966   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
966   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
965   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
965   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
965   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
965   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
964   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
964   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
964   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
964   OBWIESZCZENIE
963   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
961   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
961   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
961   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
960   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
960   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
960   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
959   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
959   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
959   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
959   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
959   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
959   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
959   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
959   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
958   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
958   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
957   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
956   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
956   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
956   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
956   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
955   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
955   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
954   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
954   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
954   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
954   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
952   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
952   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
951   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
951   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
949  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
949   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
948   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
947   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
947   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
947   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
947   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
947   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
947   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
946   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
946   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
946   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
946   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
946   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
945   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
945   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
945   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
945   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
944   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
944   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
944  
INFORMACJA
944   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
944   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
943   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
943   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
943   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
943   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
943   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
943   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
943   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
943   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
943   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
942   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
942   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
941   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
940   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
940  
Uwaga - silne opady deszczu
940   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
939   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
939   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
939   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
938   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
938   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
938   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
938   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
938   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
937   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
937   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
937   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
937   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
936   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
936   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
936   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
936   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
936   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
936   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
935   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
935   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
934   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
934   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
933   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
933   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
933   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
933   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
932  
932   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
931   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
931   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
931   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
931   OBWIESZCZENIE
930   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
930   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
930   OBWIESZCZENIE
929   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
929   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
929   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
929   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
929   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
928  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
928   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
928   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
927   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
927   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
926   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
926   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
926   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
926   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
926   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
925   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
925   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
924   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
924   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
924   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
924   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
924   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
923   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
922   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
922  
Powszechny Spis Rolny
922   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
922   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
922   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
922   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
922   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
922   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
922   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
921   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
921   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
921  
Informacja
919   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
919   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
918   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
918   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
918   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
918   OBWIESZCZENIE
916   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
916   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
916   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
916   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
915   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
915   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
914   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
913   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
913   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
913   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
912   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
912   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
912   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
912   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
912   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
912   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
911   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
911   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
911   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
910   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
910   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
909   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
909   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
909   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
909   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
909   OBWIESZCZENIE
908   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
908   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
908   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
908   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
908   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
908   OBWIESZCZENIE
907   OG艁OSZENIE
907   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
907   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
907   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
906   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
906   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
905   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
905   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
905   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
905   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
905   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
905   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
905   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
904   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
904   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
903   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
903   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
903   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
903   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
902   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
902   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
902   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
902   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
902   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
901   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
901   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
901   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
901   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
901   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
900   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
900   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
900   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
900   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
900   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
899   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
898   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
898   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
898   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
898   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
898   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
898   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
897   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
897   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
897   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
897   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
896   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
896   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
895   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
895   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
895   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
895   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
895   OBWIESZCZENIE
895   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
895   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
895   OBWIESZCZENIE
895   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
894   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
894   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
894   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
894   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
894   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
893   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
893   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
893   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
892   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
892   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
892   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
892   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
891   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
891   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
891   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
890   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
890   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
890   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
890   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
889   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
889   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
889   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
888   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
888   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
888   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
888   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
888   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
887   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
887   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
887   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
886   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
886   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
886   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
885   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
885   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
884   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
884   Struktura organizacyjna
883   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
883   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
883   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
883   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
883   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
883   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
882   OBWIESZCZENIE
881  
OG艁OSZENIE
881   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
881   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
881   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
881   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
880   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
880   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
880   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
880   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
880   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
880   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
879   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
879   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
879   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
878   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
877   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
877   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
877   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
876   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
876   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
876   OBWIESZCZENIE
875   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
875   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
874   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
873   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
873   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
873   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
873   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
873   OBWIESZCZENIE
873   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
872   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
872   OBWIESZCZENIE
872   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
872   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
871   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
870  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
870   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
867   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
867   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
867   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
867   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
867   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
867   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
867   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
866   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
865   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
865   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
865   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
865   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
864   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
864   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
864   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
863   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
863   OBWIESZCZENIE
862   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
862   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
862   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
861   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
860   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
860   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
860   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
860   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
860   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
860   OBWIESZCZENIE
859  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
859   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
858   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
858   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
857   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
857   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
855   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
855   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
855  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
854   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
853   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
853   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
852   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
852   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
850   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
849   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
849   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
848   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
846   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
845   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
845   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
843   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
843   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
843   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
842   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
842   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
842   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
841   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
841   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
841   OBWIESZCZENIE
838   OG艁OSZENIE
838   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
837   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
836  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
836   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
835   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
834   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
834   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
833   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
832   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
832   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
831   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
831   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
830   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
829   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
828   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
827   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
827   OBWIESZCZENIE
826  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
826   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
826   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
825   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
825   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
824   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
823   OBWIESZCZENIE
822   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
822   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
821   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
820   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
819   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
817   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
816   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
816  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
816   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
816   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
815   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
815   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
815  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
813   Op艂aty za wod臋
813   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
812  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
812   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
812   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
812   OBWIESZCZENIE
811   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
811   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
810   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
810  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
810   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
810   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
809   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
808   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
807   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
807   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
807   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
806   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
805   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
805   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
804   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
803   OG艁OSZENIE
803   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
802   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
802   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
799   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
798   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
797   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
797   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
796   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
796   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
796   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
794   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
791   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
791   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
790   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
790   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
790   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
790   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
789   Og艂oszenie
788   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
786   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
783   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
783   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
783   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
782   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
782   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
781  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
780   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
780   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
777   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
777   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
776   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
774  
772   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
772   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
770   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
770   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
770   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
768   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
768   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
767   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
767   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
767   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
766   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
766   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
764  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
764   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
764   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
763   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
762   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
761   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
761   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
758   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
757   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
756   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
755   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
754   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
753   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
752   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
752   OBWIESZCZENIE
751   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
751   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
750   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
750  
749   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
748   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
748   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
746   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
746   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
746   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
745   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
744   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
744   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
744   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
741   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
741   ZAWIADOMIENIE
739   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
738  
Kalendarz Wyborczy
737   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
732   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
732   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
730   OBWIESZCZENIE
729   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
729   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
729   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
729   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
728   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
725   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
725   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
723   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
719   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
718   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
718  
PROGRAM
718   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
716   OBWIESZCZENIE
715   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
715   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
714   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
712   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
712   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
712   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
712   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
711   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
711   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
710   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
709   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
707   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
707   KOMISJA REWIZYJNA
704  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
703   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
702   ZAWIADOMIENIE
701  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
699   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
699   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
696   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
696   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
695   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
694   OG艁OSZENIE
693   OBWIESZCZENIE
692   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
692   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
691   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
691   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
690   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
688   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
687   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
687   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
686   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
685   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
685   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
685   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
684  
Rekrutacja 2014-2015
684   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
683   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
682   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
681   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
680   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
680  
Informacja
680   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
680   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
680   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
680   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
679   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
679   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
679  
Rekrutacja 2015-2016
677   Kierownictwo
677   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
677   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
677   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
677   OBWIESZCZENIE
677   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
677   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
676   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
676   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
676   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
676   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
676   POSTANOWIENIE
675   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
675   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
674   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
674   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
673   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
672   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
671   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
671   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
671   OBWIESZCZENIE
670   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
669   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
669   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
669   OBWIESZCZENIE
668   INFORMACJA
668   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
667   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
667   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
666   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
666   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
665   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
665   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
665   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
664  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
664   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
664   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
664   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
663   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
663   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
663   ZAWIADOMIENIE
663   Informacja - grudzie艅 2014
662   ZAWIADOMIENIE
661   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
661   Og艂oszenie
661   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
661   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
661   ZAWIADOMIENIE
659   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
658   INFORMACJA
658   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
657   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
657   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
657   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
656   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
656   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
656   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
656   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
656   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
656   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
656   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
656   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
655   ZAWIADOMIENIE
654   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
654   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
653   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
653   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
652   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
652   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
651   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
651   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
650   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
650   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
650   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
649   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
649   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
649   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
649   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
649   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
648   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
648   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
648   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
648   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
646   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
646   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
645   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
645   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
645   OBWIESZCZENIE
645   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
644   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
644   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
644   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
644   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
644   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
644   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
643   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
643   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
642   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
642   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
642   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
642   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
641   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
641   OBWIESZCZENIE
640   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
639   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
639   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
639   POSTANOWIENIE
639   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
638   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
638   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
638   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
637   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
637   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
636   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
636   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
635   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
634  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
634   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
634   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
633   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
633   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
632   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
632   OBWIESZCZENIE
631   OBWIESZCZENIE
631   ZAWIADOMIENIE
630   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
629   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
629   KALENDARZ WYBORCZY
629   OBWIESZCZENIE
628   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
628   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
628   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
628   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
627   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
627   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
626   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
626   ZAWIADOMIENIE
626   OBWIESZCZENIE
626   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
625   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
625   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
624   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
624   ZAWIADOMIENIE
624   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
624   OBWIESZCZENIE
623   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
622   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
622   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
621   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
621   ZAWIADOMIENIE
620   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
620   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
619   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
619   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
619   INFORMACJA KRUS
619   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
619   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
618   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
618   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
618   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
618   OBWIESZCZENIE
617   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
617   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
617   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
617   POSTANOWIENIE
616   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
616   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
616   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
616   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
615  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
615   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
614   Formularz uwag
614   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
613   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
613   ZAWIADOMIENIE
613   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
612   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
612   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
612   POSTANOWIENIE
612   OBWIESZCZENIE
612   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
611   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
611   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
611   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
611   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
611   OBWIESZCZENIE
611   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
610   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
610   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
610   OBWIESZCZENIE
609  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
609  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
609   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
609   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
609   OBWIESZCZENIE
608   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
608   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
608   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
607   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
606   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
606   OBWIESZCZENIE
605   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
604   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
604   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
603   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
603   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
603   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
602   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
602   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
602   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
602   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
602   ZAWIADOMIENIE
602   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
601   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
601   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
600   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
599   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
599   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
598   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
598   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
598   ZAWIADOMIENIE
597   ZAWIADOMIENIE
597   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
596   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
596   ZAWIADOMIENIE
595   POSTANOWIENIE
595   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
594   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
594   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
594   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
594   OBWIESZCZENIE
594   OBWIESZCZENIE
594   OBWIESZCZENIE
593   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
593   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
593   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
593   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
593   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
591   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
591   ZAWIADOMIENIE
591   ZAWIADOMIENIE
590   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
590   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
590   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
589   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
588   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
588   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
588   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
587   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
587   ZAWIADOMIENIE
587   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
587   OBWIESZCZENIE
586   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
585   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
585   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
584   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
584   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
584   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
584   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
584   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
583  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
583   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
583   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
583   OBWIESZCZENIE
583   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
582   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
582   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
580   Gminny O艣rodek Kultury
580   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
580   OBWIESZCZENIE
579   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
579   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
579   OBWIESZCZENIE
579   OBWIESZCZENIE
578   INFORMACJA
578   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
578   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
577   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
576   ZAWIADOMIENIE
576   ZAWIADOMIENIE
576   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
575   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
575   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
574   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
573   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
573   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
572   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
572   ZAWIADOMIENIE
571   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
571   ZAWIADOMIENIE
571   ZAWIADOMIENIE
570   OBWIESZCZENIE
569   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
569   INFORMACJA
567   OBWIESZCZENIE
567   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
566   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
566   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
566   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
566   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2015
565   ZAWIADOMIENIE
564  
Informacja
564   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
563   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
563   ZAWIADOMIENIE
562   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
562   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
562   OBWIESZCZENIE
562   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
560   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
560   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
559   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
559   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
558   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
558   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
558   OBWIESZCZENIE
558   ZAWIADOMIENIE
558   ZAWIADOMIENIE
558   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
558   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
557   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
556   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
555   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
555   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
554   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
554   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
553   ZAWIADOMIENIE
553   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
552   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
551   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
550  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
550   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
550   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
550   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
549   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
549   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
548   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
548   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
546   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
546   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
545   ZAWIADOMIENIE
543   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
543   ZAWIADOMIENIE
543   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
542   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
541   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
541   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
541   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
539   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
537   ZAWIADOMIENIE
536   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
536   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
535   INFORMACJA PKW
535   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
534   ZAWIADOMIENIE
534   ZAWIADOMIENIE
534   ZAWIADOMIENIE
534   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
534   OBWIESZCZENIE
533   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
533   INFORMACJA
533   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
532   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
531   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
531   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w gminie Radziej贸w - 2017
530   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
530   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
530   Zarz膮dzenie wybor贸w
530   ZAWIADOMIENIE
530   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
530   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
530   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
529   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
529   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
529   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
529   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
529   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
528   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
527   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
526   OBWIESZCZENIE
526   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
525   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
524   ZAWIADOMIENIE
522   ZAWIADOMIENIE
521   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
520   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
519   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
519   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
518   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
517   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
517   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
516   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
516   OBWIESZCZENIE
515   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
515   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
514   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
514   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
514   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
514   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
513   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
512   ZAWIADOMIENIE
512   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
512   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2015
511   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
511   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
511   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
511   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
510   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
509   ZAWIADOMIENIE
509   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
509   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
508   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
508   ZAWIADOMIENIE
507   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
506   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
506   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
505   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
505   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
504   ZAWIADOMIENIE
503   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
502   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
502   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
502   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
501   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
501   ZAWIADOMIENIE
500   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
499   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
499   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
499   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
499   OBWIESZCZENIE
499   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
498   ZAWIADOMIENIE
498   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
497   OSTRZE呕ENIE
497   INFORMACJA
496   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
495   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
495   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
494   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
494   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
494   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
493   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
493   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
492   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
490   OBWIESZCZENIE
490   ZAWIADOMIENIE
490   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
490   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
490   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
488   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
488   ZAWIADOMIENIE
487   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
487   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
487   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
486  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
486   INFORMACJA PKW
486   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
485   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
485   Podstawy prawne
484   ZAWIADOMIENIE
484   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
482   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
482   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
482   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
481   OBWIESZCZENIE
481   OBWIESZCZENIE
480   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
480   ZAWIADOMIENIE
479   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
479   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
479   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
479   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
478   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
478   Postanowienie Prezydenta RP
478   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
477   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
476   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
476   ZAWIADOMIENIE
476   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
475   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
475   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
475   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
475   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
474  
Informacja o wynikach naboru
474   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
473   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
472   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
472   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
472   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
471   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
471   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
469   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
468   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
468   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
467   ZAWIADOMIENIE
467   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
465   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
465   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
465   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
464   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
464   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
464   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
463   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
463  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
461   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
461   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
460   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
460  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
459   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
459   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
459   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
458  
Informacja
458   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
457   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
457   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
457   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
456   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
456   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
456   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
456   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
456   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
455   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
455   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
454   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
454   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
454   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
454   OBWIESZCZENIE
454   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
454   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
453   WZORY DOKUMENT脫W
452   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
451   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
451   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
449   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
449   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
449   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
448   Studia podyplomowe
448   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
448   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
447   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
447   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
447   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
447   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
446   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
446   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
446   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
446   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
445   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
445   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
445   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
445   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
444   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
444   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
443   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
442   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
441   INFORMACJA PKW
441   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
439   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
439   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
439   UPA艁Y
439   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
439   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
438   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
438   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
438   Plan zam贸wie艅 publicznych
437   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
437   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
437   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
436   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
436   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
436   INFORMACJA PKW
436   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
435   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
435   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
435   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
434   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
434   OBWIESZCZENIE
433   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
433   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
432   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
432   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
431   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
431   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
431   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
430   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
430   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
430   ZAWIADOMIENIE
429   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
429   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
428   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
426   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
426   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
426   OBWIESZCZENIE
425   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
424   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
424   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
424   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
424   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
421   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
420   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
420   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
419   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
419   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
419   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
418   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
418   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
418   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
418   WYKAZ MIEJSC
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
417   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
416   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
416  
Rekrutacja 2016-2017
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
415  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
415   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
414   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
414   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
413   INFORMACJA
413   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
413   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
412   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
412   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
412   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
412   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
412   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
412   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
411   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
411   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
411   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
411   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
410   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
410   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
410   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
409   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
408   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
408   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
407   UPA艁Y
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
406   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
406   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
406   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
405   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
404   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
403   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
402   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
402   OBWIESZCZENIE
401   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
401   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
400   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
399   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
399   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
399   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
399   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
398   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣cie偶ki pieszo-rowerowej wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 266 Bieganowo-Radziej贸w - 2017
397   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
397   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
397   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
396   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
394   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
394   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
394   OBWIESZCZENIE
393  
Informacja
392   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
392   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
392   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
392   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziej贸w
391   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
391   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
390   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
390   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
389   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
389   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
389   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
389   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
388   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
387   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
386   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
385   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
384   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
384   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
383   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
382   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
382   OSTRZE呕ENIE
382   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa Bazy Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
381   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
380   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
380   UPA艁Y
379   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
379   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
378   ZAWIADOMIENIE
377   Zapytanie ofertowe - pn. Budowa si艂owni zewn臋trznych w miejscowo艣ciach Czo艂owo, P艂owce i Skibin
376   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
375   INFORMACJE PKW
374   UCHWA艁A Nr X/84/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
373   INFORMACJA
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
372   Og艂oszenie o rozbi贸rce
372   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
370   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
370   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
369   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
369   OBWIESZCZENIE
368   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
367   OBWIESZCZENIE
367   PROGRAM 500 plus
367   OBWIESZCZENIE
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
366   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
366   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
366   BURZE Z GRADEM
366   INFORMACJA
366   OBWIESZCZENIE
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
365   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
365   OSTRZE呕ENIE
363   OSTRZE呕ENIE
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
361   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
358   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
358   UPA艁Y
357   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
357   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
356   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
355   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
354   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
354   INFORMACJA
351   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
351   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
349   OBWIESZCZENIE
348   Og艂oszenie o zam贸wieniu - DOW脫Z UCZNI脫W I DZIECI DO SZK脫艁 NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
347  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
347   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
345   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa Bazy Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach - 2017
344   OBWIESZCZENIE
343   OBWIESZCZENIE
340   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
339   Gminny O艣rodek Kultury
338   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
337   OBWIESZCZENIE
337   ZAWIADOMIENIE
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
336   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
335   ZAWIADOMIENIE
335   OBWIESZCZENIE
333   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
333   OBWIESZCZENIE
332   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
331   OBWIESZCZENIE
330   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
330   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
329   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
329   OBWIESZCZENIE
328   ZAWIADOMIENIE
328   OBWIESZCZENIE
328   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
326   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
323   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
322   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
322   ZAWIADOMIENIE
321   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
321   ZAWIADOMIENIE
319   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
319   OBWIESZCZENIE
319   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g w Gminie Radziej贸w 2016
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
317   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
316   ZAWIADOMIENIE
315   ZAWIADOMIENIE
315   ZAWIADOMIENIE
315   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
314   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
314   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
314   ZAWIADOMIENIE
313   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
312   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
311   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
311   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
310   Zapytanie ofertowe - pn. Budowa i rozbudowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Czo艂owo i Czo艂贸wek
309   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
309   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
309   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
307   ZAWIADOMIENIE
307   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
306   Zapytanie ofertowe - sporz膮dzenie Studium Wykonalno艣ci wraz z聽analiz膮 finansow膮 oraz wniosku aplikacyjnego dla inwestycji pn.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
305   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
304   ZAWIADOMIENIE
304   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
303   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
302   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
301   OSTRZE呕ENIE
300   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
300   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
298   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
298   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
298   ZAWIADOMIENIE
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
297   OBWIESZCZENIE
296   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
295   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
294   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
294   ZAWIADOMIENIE
294   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
293   ZAWIADOMIENIE
293   ZAWIADOMIENIE
293   OBWIESZCZENIE
293   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
292   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
292   ZAWIADOMIENIE
291   ZAWIADOMIENIE
291   ZAWIADOMIENIE
290   OBWIESZCZENIE
290   OBWIESZCZENIE
290   OBWIESZCZENIE
289   ZAWIADOMIENIE
289   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
289   ZAWIADOMIENIE
288   OBWIESZCZENIE
288   OBWIESZCZENIE
288   OBWIESZCZENIE
287   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
287   ZAWIADOMIENIE
287   ZAWIADOMIENIE
287   ZAWIADOMIENIE
286  
286   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
285   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
284   ZAWIADOMIENIE
284   ZAWIADOMIENIE
284   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
284   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
284   OBWIESZCZENIE
283   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
282   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
282   ZAWIADOMIENIE
281   ZAWIADOMIENIE
279   ZAWIADOMIENIE
279   ZAWIADOMIENIE
279   OBWIESZCZENIE
278   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
277   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
277   ZAWIADOMIENIE
276   ZAWIADOMIENIE
276   ZAWIADOMIENIE
276   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
275   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
275   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
275   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
275   OBWIESZCZENIE
271   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
270   ZAWIADOMIENIE
270   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
269   ZAWIADOMIENIE
269   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa Bazy Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach-II etap inwestycji - 2017
268   OBWIESZCZENIE
267   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
266   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
266   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
266   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
266   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
266   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
265   ZAWIADOMIENIE
265   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
265   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
265   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
264   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
264   ZAWIADOMIENIE
264   ZAWIADOMIENIE
264   ZAWIADOMIENIE
264   ZAWIADOMIENIE
263   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
261   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
261   OBWIESZCZENIE
260   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
260   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
259   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
258   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
258   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
257   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
257   ZAWIADOMIENIE
256   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
255   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
253   OBWIESZCZENIE
252   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18.01.2016
251   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
250   ZAWIADOMIENIE
248   ZAWIADOMIENIE
248   Rodzina 500+ Pobierz
247   OBWIESZCZENIE
246   ZAWIADOMIENIE
245   ZAWIADOMIENIE
244   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
244   OBWIESZCZENIE
243   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
241   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
240   OBWIESZCZENIE
238   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
238   OBWIESZCZENIE
237   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
236   OBWIESZCZENIE
235   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2016 z dnia 13 maja 2016 r.
234   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
234  
Mapa przystank贸w szkolnych na terenie Gminy Radziej贸w
233  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
233   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
232   ZAWIADOMIENIE
231   OSTRZE呕ENIE
231   ZAWIADOMIENIE
230   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2016 r.
229   OBWIESZCZENIE
228   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
228   O艣wiadczenia maj膮tkowe za rok 2016
227   ZAWIADOMIENIE
227   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
225   OSTRZE呕ENIE
225   ZAWIADOMIENIE
222   OBWIESZCZENIE
221   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
220   OBWIESZCZENIE
220   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
219   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
219   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Czo艂owo - 2017
218   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
218   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
217   OBWIESZCZENIE
216   UCHWA艁A Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
216   OBWIESZCZENIE
216   OBWIESZCZENIE
216   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
215   OBWIESZCZENIE
215   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
213   OBWIESZCZENIE
210   Inormacja o zako艅czeniu zadania pn.: Demonta偶, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Radziej贸w
209   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
209   OBWIESZCZENIE
209   UCHWA艁A Nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
208   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
208   UCHWA艁A Nr X/101/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
207   POSTANOWIENIE
207   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK od lipca
206   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
205   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
205   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
205   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
205   INFORMACJA
202   DECYZJA Nr 1/2014
202   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
201   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
201   UCHWA艁A Nr X/92/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
200   ZAWIADOMIENIE
200   OBWIESZCZENIE
199   OBWIESZCZENIE
197   UCHWA艁A Nr X/79/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
197   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa Bazy Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach - 2017
196   UCHWA艁A Nr X/97/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
196   UCHWA艁A Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2016 z dnia 18 maja 2016 rok
196   Zapytanie ofertowe - pn. Budowa boisk sportowych w miejscowo艣ciach Broniewo i Opatowice
195   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
195   UCHWA艁A Nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
192   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
192   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2016 z dnia 19 lipca 2016
191   UCHWA艁A Nr X/85/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
191   UCHWA艁A Nr X/98/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
191   UCHWA艁A Nr X/93/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
190   UCHWA艁A Nr X/96/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2016 z dnia 18 maja 2016
190   OBWIESZCZENIE
190   OBWIESZCZENIE
189   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2016 z dnia 12 lipca 2016r
189   OBWIESZCZENIE
189   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie gminy Radziej贸w - 2017
188   ZAWIADOMIENIE
188   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
187   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
187   UCHWA艁A Nr X/95/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
187   UCHWA艁A Nr X/100/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
186   ZAWIADOMIENIE
186   UCHWA艁A Nr X/82/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
186   UCHWA艁A Nr X/83/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
185   UCHWA艁A Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
184   UCHWA艁A Nr X/94/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
184   UCHWA艁A Nr X/99/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
183   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
183   UCHWA艁A Nr X/80/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
183   UCHWA艁A Nr X/91/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
183   Zapytanie ofertowe - wyb贸r geodety uprawionego do przeprowadzenia rozgraniczenia dzia艂ki nr 177/2, obr臋b Krzywos膮dz, gm. Dobre oraz dzia艂ki nr 54, obr臋b Altana, gm. Dobre, powiat Radziejowski, woj.
181   ZAWIADOMIENIE
181   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym - Broniewo
181   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2016 z dnia 14 lipca 2016
180   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
180   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
180   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2016 z dnia 18 maja 2016
179   ZAWIADOMIENIE
179   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2016 z dnia 27 lipca 2016
179   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
179   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa Bazy Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach - 2017
179  
178   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
178   ZAWIADOMIENIE
177   ZAWIADOMIENIE
177   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2016 z dnia 18 maja 2016
175   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2016 z dnia 18 maja 2016
175   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2016 z dnia 18 maja 2016
174   UCHWA艁A Nr XI/113/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
174   UCHWA艁A Nr XV/158/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2016 z dnia 18 maja 2016
173   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2016 z dnia 14 lipca 2016
173   OBWIESZCZENIE
173   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016
172   ZAWIADOMIENIE
169   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
169   OSTRZE呕ENIE
168   ZAWIADOMIENIE
168   ZAWIADOMIENIE
168   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2016 z dnia 16 maja 2016
168   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
168   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2016 z dnia 18 maja 2016
168   OBWIESZCZENIE
168  
Informacja
167   ZAWIADOMIENIE
166   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2016 r.
166   UCHWA艁A Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
166   UCHWA艁A Nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
166   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie gminy Radziej贸w - 2017
164   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2016 z dnia 20 lipca 2016
164   UCHWA艁A Nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
164   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
163   ZAWIADOMIENIE
162   OBWIESZCZENIE
162   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
161   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
161   ZAWIADOMIENIE
161   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
160   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
160   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu
160   ZAWIADOMIENIE
159   UCHWA艁A Nr XI/112/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
158   UCHWA艁A Nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
156   ZAWIADOMIENIE
155   ZAWIADOMIENIE
155   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 lutego 2017 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
154   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016
154   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
154   UCHWA艁A Nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
154   OBWIESZCZENIE
154   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Czo艂owo - 2017
153   ZAWIADOMIENIE
153   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2016 z dnia 9 wrze艣nia 2016
153   ZARZ膭DZENIE Nr 155/1/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016
153   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
153   O艣wiadczenia maj膮tkowe za rok 2016
152   ZAWIADOMIENIE
151   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2016 z dnia 5 wrze艣nia 2016
151   UCHWA艁A Nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
151   UCHWA艁A Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
150   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 listopada 2016 r.
150   ZAWIADOMIENIE
148   ZAWIADOMIENIE
148   UCHWA艁A Nr XI/104/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
148   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
148   Informacja o przeznaczeniu w planie miejscowym
148   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2017/2018 - 2017
147   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
147   OBWIESZCZENIE
147   OBWIESZCZENIE
147   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
146   UCHWA艁A Nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
146   UCHWA艁A Nr XI/111/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
146   UCHWA艁A Nr XII/127/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
145   UCHWA艁A Nr XI/116/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
145   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2017/2018 - 2017
144   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
144   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
144   ZAWIADOMIENIE
144   ZAWIADOMIENIE
144   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2016 z dnia 20 lipca 2016
144   UCHWA艁A Nr XI/117/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
143   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
143   UCHWA艁A Nr XI/119/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
142   UCHWA艁A Nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
142  
Informacja
141   OSTRZE呕ENIE
141   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
140   ZAWIADOMIENIE
139   UCHWA艁A Nr XI/120/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
139   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
138   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - 14.09.2016
138   UCHWA艁A Nr XI/118/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2016 z dnia 30 grudnia 2016
137   ZAWIADOMIENIE
137   UCHWA艁A Nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
137   ZAWIADOMIENIE
136   UCHWA艁A Nr XI/114/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
135   UCHWA艁A Nr XI/121/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016
135   UCHWA艁A Nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
134   ZAWIADOMIENIE
134   UCHWA艁A Nr XI/115/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
134   PRACOWNICY M艁ODOCIANI - REFUNDACJA
134  
Informacja dotycz膮ca odbioru 偶ywno艣ci
133   ZAWIADOMIENIE
132   ZAWIADOMIENIE
132   UCHWA艁A Nr XII/123/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
131   ZAWIADOMIENIE
131   UCHWA艁A Nr XII/122/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
131   UCHWA艁A Nr XII/133/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
131   UCHWA艁A Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
130   UCHWA艁A Nr XII/134/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
129   OBWIESZCZENIE
128   OBWIESZCZENIE
126   OBWIESZCZENIE
126   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 wrze艣nia 2016 r.
126   UCHWA艁A Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
125   UCHWA艁A Nr XII/126/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
125   UCHWA艁A Nr XVI/176/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
124   ZAWIADOMIENIE
124   ZAWIADOMIENIE
123   UCHWA艁A Nr XIII/143/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
123   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
122   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
122   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
122   ZAWIADOMIENIE
121   OBWIESZCZENIE
121   Decyzja Nr 1/2017
120   OBWIESZCZENIE
119   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
119   UCHWA艁A Nr XIII/140/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
119   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
119   UCHWA艁A Nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
119   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2016 r.
118   UCHWA艁A Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
118   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2016 z dnia 24 pa藕dziernika 2016
117   UCHWA艁A Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
117   UCHWA艁A Nr XV/163/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2016 z dnia 14 lipca 2016
115   UCHWA艁A Nr XIII/138/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
115   UCHWA艁A Nr XIII/141/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
115   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2016 z dnia 30 grudnia 2016
114   UCHWA艁A Nr XII/125/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
114   UCHWA艁A Nr XIII/139/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
114   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
114   UCHWA艁A Nr XV/161/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
114   OBWIESZCZENIE
113   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016
113   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu
112   UCHWA艁A Nr XV/162/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2016 z dnia 20 lipca 2016
111   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
111   UCHWA艁A Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
111   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH
111   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringu dla Przedszkola Gminnego w Skibinie w roku szkolnym 2017-2018 - 2017
110   OSTRZE呕ENIE
110   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2016 z dnia 28 listopada 2016
109   UCHWA艁A Nr XII/127/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
109   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2016 z dnia 30 grudnia 2016
109   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2016 z dnia 28 listopada 2016
108   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2016 z dnia 14 listopada 2016
107   UCHWA艁A Nr XII/124/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
107   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2016 z dnia 22 grudnia 2016
107   UCHWA艁A Nr XIV/145/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
107   UCHWA艁A Nr XIV/149/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2016 z dnia 14 listopada 2016
105   UCHWA艁A Nr XIV/147/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2016 z dnia 7 grudnia 2016
104   OBWIESZCZENIE
103   UCHWA艁A Nr XIV/148/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
102   UCHWA艁A Nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
101   UCHWA艁A Nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
101   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 marca 2017 r.
100   UCHWA艁A Nr XV/164/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
99   UCHWA艁A Nr XIV/146/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
98   KONSULTACJE
97   UCHWA艁A Nr XV/154/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
95   UCHWA艁A Nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
95   UCHWA艁A Nr XIV/144/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
95   UCHWA艁A Nr XV/165/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
94   OSTRZE呕ENIE
94   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2016 r.
94   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
94   UCHWA艁A Nr XV/151/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
94   UCHWA艁A Nr XV/153/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2017 z dnia 27 marca 2017
93   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
93   UCHWA艁A Nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
93  
KONKURS
93   UCHWA艁A Nr XV/157/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
93   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 22 czerwca 2017 r.
92   OBWIESZCZENIE
91   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
90  
Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
89   OSTRZE呕ENIE
89   UCHWA艁A Nr XV/152/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2017 z dnia 27 marca 2017
88   INFORMACJE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
87   OSTRZE呕ENIE
87   Informacja Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku 13.06.2017 r.
87   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
87   OBWIESZCZENIE
86   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku 30.05.2017 r.
85   INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
84   OBWIESZCZENIE
84   UCHWA艁A Nr XV/155/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
84   UCHWA艁A Nr XV/156/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
84   UCHWA艁A Nr XV/159/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
84   Informacja W贸jta Gminy Radziej贸w
83   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016
82   OBWIESZCZENIE
82   PROTOK脫艁
82   OBWIESZCZENIE
82   UCHWA艁A Nr XV/160/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
82   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2017 z dnia 27 lutego 2017
79   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2016 z dnia 5 pa藕dziernika 2016
79   OBWIESZCZENIE
77   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - 14.09.2016
77   UCHWA艁A Nr XVI/178/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
77   OBWIESZCZENIE
76   UCHWA艁A Nr XVI/168/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
75   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
75   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2016 z dnia 30 grudnia 2016
75   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
74   OBWIESZCZENIE
74   Zg艂aszanie kandydat贸w do Obwodowej Komisji Wyborczej
74   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
74   OBWIESZCZENIE
73   OBWIESZCZENIE
73   UCHWA艁A Nr XVI/177/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
72   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2016 z dnia 07 grudnia 2016
72   OBWIESZCZENIE
72   Zg艂aszanie kandydat贸w do Gminnej Komisji Wyborczej
72   UCHWA艁A Nr XVI/174/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
71   http://www.bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=da&id=4008
71   OBWIESZCZENIE
71   OBWIESZCZENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2016 z dnia 12 grudnia 2016
70   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2016 z dnia 30 grudnia 2016
70   OBWIESZCZENIE
70   UCHWA艁A Nr XVI/169/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
70   UCHWA艁A Nr XVI/171/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
70   OBWIESZCZENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2017 z dnia 18 maja 2017r.
69   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2016 z dnia 14 listopada 2016
69   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2016 z dnia 14 listopada 2016
69   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
69   REJESTRACJA KOMITET脫W WYBORCZYCH WYBORC脫W
69   OBWIESZCZENIE
69   UCHWA艁A Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
67   UCHWA艁A Nr XVI/170/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
66   OBWIESZCZENIE
66   UCHWA艁A Nr XVI/166/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
66   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
65   UCHWA艁A Nr XVI/172/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
65   UCHWA艁A Nr XVI/175/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
65   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
65   OBWIESZCZENIE
64   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
64   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
63   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2017 z dnia 18 maja 2017r.
62   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2017 z dnia 1 luty 2017
62   Informacja Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku 13.06.2017 r.
62   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
62   OBWIESZCZENIE
62   Mikroprzedsi臋biorczo艣膰 - wspierajmy lokalne mikrofirmy
61   UCHWA艁A Nr XVI/167/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
61   ZAWIADOMIENIE
60   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
59   INFORMACJE DLA KANDYDAT脫W NA RADNEGO-do pobrania
59   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2017 z dnia 1 marca 2017
59   ZAWIADOMIENIE
59   ZAWIADOMIENIE
58   Komunikat Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku
58   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.
58   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2017 z dnia 1 lutego 2017
58   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
58   LISTA SO艁ECTW
57   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.
57   UCHWA艁A Nr 4/2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
56   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.
56   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
56   WYNIKI WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH
55   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
55   ZARZ膭DZENIE Nr 187A/2017 z dnia 15 maja 2017 r.
54   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
53   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2016 z dnia 30 grudnia 2016
53   ZAWIADOMIENIE
53   OBWIESZCZENIE
52   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2016 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r
52   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
52   ZAWIADOMIENIE
52   UCHWA艁A Nr XVII/179/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
51   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
51   ZAWIADOMIENIE
51   OBWIESZCZENIE
51   Kierownictwo
50   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2017 z dnia 27 lutego 2017
50   OBWIESZCZENIE
49   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2017 z dnia 27 lutego 2017
48   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
48   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2017 z dnia 20 kwietnia 2017
48   UCHWA艁A Nr 3/2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
48   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
48   ZAWIADOMIENIE
48   INFORMACJA
48   KOMUNIKAT
47   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
47   OBWIESZCZENIE
47   OBWIESZCZENIE
47   OBWIESZCZENIE
47   UCHWA艁A Nr XVII/189/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2017 z dnia 1 luty 2017
45   UCHWA艁A Nr XVII/188/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
45   OBWIESZCZENIE
45   OBWIESZCZENIE
44   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
44   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2017 z dnia 1 luty 2017
44   OSTRZE呕ENIE
44   UCHWA艁A Nr XVII/180/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
44   OBWIESZCZENIE
43   OSTRZE呕ENIE
43   OSTRZE呕ENIE
43   OBWIESZCZENIE
43   UCHWA艁A Nr XVII/181/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
42   ZAWIADOMIENIE
42   OBWIESZCZENIE
41   ZAWIADOMIENIE
40   ZAWIADOMIENIE
40   ZAWIADOMIENIE
40   UCHWA艁A Nr XVII/182/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
40   UCHWA艁A Nr XVII/190/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
40   OBWIESZCZENIE
39  
39   ZAWIADOMIENIE
39   UCHWA艁A Nr XVII/184/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
39   UCHWA艁A Nr XVII/185/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
38   ZAWIADOMIENIE
38   ZAWIADOMIENIE
38   ZAWIADOMIENIE
38   ZAWIADOMIENIE
38   ZAWIADOMIENIE
37   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUD呕ETU GMINY RADZIEJ脫W na realizacj臋 prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob贸t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w
36   OBWIESZCZENIE
35   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   UCHWA艁A Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
33   ZAWIADOMIENIE
33   ZAWIADOMIENIE
33   ZAWIADOMIENIE
33   ZAWIADOMIENIE
33   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2017 z dnia 10 lipca 2017r.
33   UCHWA艁A Nr XVII/187/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
31   ZAWIADOMIENIE
31   OBWIESZCZENIE
27   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
26   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
26   UCHWA艁A Nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
26  
I N F O R M A C J A 呕YWNO艢膯 2017

25   OSTRZE呕ENIE
25   ZARZ膭DZENIE Nr 219/1/2017 z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
24   UCHWA艁A Nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
20   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
19   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2017 z dnia 1 luty 2017
19   Uchwa艂a VII/59/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
19   Uchwa艂a X/103/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
18   Zarz膮dzenie Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
18   Uchwa艂a VI/47/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
18   Uchwa艂a IX/76/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
18   ZAWIADOMIENIE
18   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.
17   Uchwa艂a VI/46/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
17   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015r.
17   Uchwa艂a VII/58/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.
17   Uchwa艂a VIII/61/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
17   OBWIESZCZENIE
16   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2017 r.
16   Uchwa艂a IX/77/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
16   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
16  
呕YWNO艢膯 2017 艢RODKI TOWARZYSZ膭CE

15   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
15   Uchwa艂a VIII/65/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
15   Uchwa艂a X/79/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
15   Uchwa艂a X/100/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
15   Uchwa艂a X/102/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2016 z dnia 5 wrze艣nia 2016 W sprawie zmian w bud偶ecie.
15   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 wrze艣nia 2017 r.
15   UCHWA艁A Nr XVII/193/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2017 z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
14   Uchwa艂a VIII/64/2015 z dnia 29 grudniia 2015 r.
14   Uchwa艂a IX/78/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
14   UCHWA艁A Nr XVII/192/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
14   UCHWA艁A Nr XVII/194/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
14   Uchwa艂a Nr XVIII/200/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
13   OSTRZE呕ENIE
13   Uchwa艂a VIII/60/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
13   ZAWIADOMIENIE
13   UCHWA艁A Nr XVII/195/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
11   Uchwa艂a Nr XVIII/199/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
10   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
10   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
10   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2017 z dnia 14 listopada 2017 rok
10   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2017 z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
10   ZAWIADOMIENIE
10   Uchwa艂a XI/120/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
10   Uchwa艂a Nr XVIII/196/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
10   Uchwa艂a Nr XVIII/197/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
10   Uchwa艂a Nr XVIII/203/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
10   UCHWA艁A Nr XI/121/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
10   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
10   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016r.
9   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
9   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
9   Uchwa艂a XI/118/2016 z dnia 29 WRZE艢NIA 2016 r.
9   Uchwa艂a XI/115/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
9   Uchwa艂a Nr XVIII/198/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
9   UCHWA艁A Nr XVII/191/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
9   Uchwa艂a Nr XVIII/201/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
9   PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROB脫W ZAWIERAJ膭CYCH AZBEST DLA GMINY RADZIEJ脫W NA LATA 2017-2032
8   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2017 z dnia 23 pa偶dziernika 2017
8   Uchwa艂a XI/117/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
8   Uchwa艂a XI/119/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
8   UCHWA艁A Nr XII/134/2016 z dnia 29 listopada 2017 r
8   Inormacja o zako艅czeniu zadania pn.: Demonta偶, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Radziej贸w
7   ZARZ膭DZENIE Nr 213A/2017 z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
7   Uchwa艂a Nr XVIII/202/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
7   UCHWA艁A Nr XV/164/2017 Rady Gminy Radziej贸wz dnia 30 marca 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
6   UCHWA艁A Nr XII/133/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
6   Uchwa艂a Nr XIII/143/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. r
6   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2017z dnia 18 maja 2017r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
5   Uchwa艂a Nr XVIII/199/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
5   Uchwa艂a XVI/166/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. r.
5   Uchwa艂a Nr XVI/174/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
4   ZAWIADOMIENIE
4   UCHWA艁A Nr XIII/136/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
4   Uchwa艂a Nr XIII/137/2016z dnia 29 grudnia 2016 r.
4   Uchwa艂a Nr XIII/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
4   UCHWA艁A Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2017 z dnia 27 marca 2017
4   UCHWA艁A Nr XV/165/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2017 z dnia 18 maja 2017r.
4   Uchwa艂a Nr XVI/175/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
3   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
3   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2016 z dnia 30 grudnia 2016
2   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

 Liczba   Kategoria
232838   Dane teleadresowe
98263   Przetargi
42884   Inne zam贸wienia
38311   Oferty pracy
27220   Dot. rolnictwa
22985   Pomocy spo艂ecznej
22104   Zam贸wienia publiczne
16042   Kierownictwo
14754   Charakterystyka
14462   Inne
14432   O艣wiatowe
11918   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
11740   Gospodarka nieruchomo艣ciami
11352   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
11250   Og艂oszenia
10526   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10093   Struktura organizacyjna
10018   Lista so艂ectw
9865   Decyzje 艣rodowiskowe
9721   Inwestycyjne
8879   Sk艂ad osobowy Rady
8662   - 2010-2014
8578   Ochrony 艣rodowiska
8422   Mapa gminy
8136   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
7889   - 2006-2010
7711   KONKURSY
7648   Decyzje o warunkach zabudowy
7513   Zarz膮dzenia W贸jta
7231   Za艂atwianie spraw
7193   Rady Gminy
6988   Informacje og贸lne
6687   Podatki i op艂aty
6635   Urz膮d Gminy
6253   Rejestry, ewidencje i archiwa
6212   Decyzje - drzewa
6106   Pomoc spo艂eczna
6080   Podatkowe
5958   Szko艂y
5918   Plany gospodarcze
5912   Komisje Rady
5780   Inne
5721   - 2010-2014
5635   - 2006-2010
5566   Referat finansowy
5534   Kontrole
5528   Ochrona 艣rodowiska
5393   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
5391   Rada Gminy
5339   Informacje niepublikowane
5320   Prawo lokalne
5160   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
5135   Maj膮tek gminy
5121   D艂ug publiczny
5101   Uchwa艂y Rady
5059   Podstawa prawna dzia艂ania
5053   Protoko艂y z sesji
5024   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
4956   Wyborcze
4888   Wzory dokument贸w
4852   Bud偶et Gminy
4850   Pomoc publiczna
4570   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
4547   Finanse
4486   - 2010-2014
4439   Ustawa 艣mieciowa
4286   PRZEDSZKOLE PO KL
4285   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
4190   Zarz膮dzanie kryzysowe
4076   - 2010-2014
3567   - 2006-2010
3507   - 2014-2018
3410   Sport
3198   - 2014-2018
3161   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
3007   - 2006-2010
2505   - 2014-2018
1642   - 2014-2018
1452   Og艂oszenia meteorologiczne
1389   STRATEGIA ROZWOJU
852   Plan zam贸wie艅 publicznych
560   Interpretacje podatkowe
506   Przystanki autobusowe
389   Wybory Uzupe艂niaj膮ce 2017
322   Warunki zabudowy
157   Studium uwarunkowa艅
36   Program usuwania azbestu.
34   Informacja
27   AZBEST
licznik odwiedzin: 3845070