logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia W贸jta
- 2018-2023

ZARZ膭DZENIE NR 300/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 302/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 303/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r
W sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze: " Podinspektor ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 304/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 305/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 306/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad wyp艂aty ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych Gminy Radziej贸w w dzia艂aniach ratowniczych i szkoleniach po偶arniczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dzia艂ki nr 66/17, ob. Czo艂owo dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowych dzier偶awc贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dotychczasowym dzier偶awcom
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. dzia艂ki nr 7, obr臋b Pruchnowo, na rzecz dotychczasowych dzierzawc贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 8/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przeznaczania lokalu u偶ytkowego do najmu na okres do 3 lat, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomo艣ci znajduj膮cej si臋 w u偶ytkowaniu wieczystym Gminy Radziej贸w do dzier偶awy, ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋 na okres do 3 lat, w drodze przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji likwidacyjnej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w i okre艣lenia zakresu jej dzia艂ania
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 11/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 12/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarki transportowej oraz norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla samochod贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 13/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 14/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 15/2019 z dnia 21 utego 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 16/201 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 17/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 19/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radziej贸w miejsc na bezp艂atne umieszczenie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 26 maja 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 20/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego O艣rodka Kulturalno - Bibliotecznego w Czo艂owie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 21/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawi: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Dostawa i monta偶 zestaw贸w urz膮dze艅 si艂owni zewn臋trznych w miejscowo艣ciach: Bieganowo, Broniewek, Broniewo, Czo艂owo, P艂owce II, Skibin i Szostka"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 22/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami gminy Radziej贸w dotycz膮cych projekt贸w statut贸w so艂ectw Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 23/UE/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad rachunkowo艣ci w zakresie realizacji operacji pn. "Rozw贸j og贸lnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury w postaci budowy si艂owni zewn臋trznej w Bieganowie, Broniewie, Czo艂owie, P艂owcach II, Skibinie i Szostce"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 25/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 27/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: " Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 28/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zmian bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29.1/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 180427 C Kwilno - P艂owce II
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29.2/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji rzetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:" Przebudowa dr贸g gminnych na terenie gminy Radziej贸w"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29.3/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn:" Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Czo艂owo"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 30/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 31/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 32/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 33/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 34/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 37/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Inspektor ds. o艣wiaty, kultury i sportu
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 38/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 39/2019 z dnia 30 czerwca 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego p.:" Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2019/2020"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 40/2019 z dnia 30 czerwca 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn.:" Us艂uga cateringu dla Przedszkola Gminnego w Skibinie w roku szkolnym 2019/2020".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 41/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 42/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 44/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Inspektor ds. wymiaru podatk贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5396499