logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2018-2023

Uchwa艂a Nr IV/32/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr III/26/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019 -2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r. r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/28/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018 -2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci diet dla radnych gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci rycza艂tu dla Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniaj膮cej w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie udzielenia wsparcia w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania zasi艂ku celowego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci diet dla Radnych Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru do Komisji sta艂ych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji skarg, wniosk贸w i petycji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 4621214