logo
logo
Og艂oszenia » Inne
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Sygn. OI-7331-艢R-07/09; Radziej贸w, dnia 07.08.2009 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋-powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuje si臋, 偶e na wniosek AGRO&EKOPLAN mgr. in偶. Gustaw Brzyszcz, Postomino 46 A, 76-113 Postomino, z dnia 22 lipca 2009 r., wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyj-ne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Budowie zespo艂u 10 elektrowni wiatrowych o wie偶ach tubularnych o wysoko艣ci maksymalnej do 125 m, 艣rednicy wirnika fi do 100 m i zainstalowanej mocy jednostkowej nie mniejszej ni偶 1,8 MW, dr贸g i plac贸w monta偶owych, przy艂膮czy energetycznych i telekomunikacyjnych, przewidzianego do realizacji na dzia艂kach o Nr ewidencyjnych; 170, 73, 77, 10, 30, 32, 18/1, 18/2, 53, 55, po艂o偶onych w m. Szostka - gmina Radziej贸w,
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Ko-deksu post臋powania administracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwiesz-czenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko-艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania.

W贸jt Gminy - Jerzy Zmierczak
Autor : G膮siorowski Tadeusz - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2009-08-07 12:44:39
Data ostatniej modyfikacji : 07.08.2009 11:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1555licznik odwiedzin: 4600861