logo
logo
Og艂oszenia » Inwestycyjne
Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 - z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 - z p贸偶n. zm.)

zawiadamiam

偶e w dniu 11.12.2008 r. na wniosek Przedsi臋biorstwa Innowacyjno - Wdro偶eniowego "PRESTIGE" Sp贸艂ka z o. o., 87-720 Ciechocinek, ul. Nieszawska 63, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /o znaczeniu krajowym/, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 budowa Parku Si艂owni Wiatrowych "Opatowice III", sk艂adaj膮cego si臋 z 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW ka偶da
- w obr臋bie ewidencyjnym Opatowice, na dzia艂kach nr nr 63/1, 43/1, 51/1, 49/1, 6, 66, 48 i 7,
- w obr臋bie ewidencyjnym Pruchnowo, na dzia艂kach nr 11, 27 i 211,

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 /II pi臋tro, pok贸j 212/.

Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziej贸w w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

W贸jt Gminy Radziej贸w - Jerzy Zmierczak

Radziej贸w, 11.12.2008


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OI - 7331- 69/08/09

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e


w dniu 01.04.2009 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu ponadlokalnym) dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj膮cego na budowie Parku Si艂owni Wiatrowych "Opatowice III", sk艂adaj膮cego si臋 z 4 elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW ka偶da, na dzi艂kach o nr. Ewidencyjnych; 63/1, 43/1, 51/1, 49/3, 6/3, 66 (droga gminna), 48 (droga powiatowa), 7 (teren po kolejce w膮skotorowej) obr臋b Opatowice, oraz na dzia艂kach o nr. Ewidencyjnych; 11, 27 (droga powiatowa), 7 (teren po kolejce w膮skotorowej) obr臋b Pruchnowo, gmina Radziej贸w.

Inwestor: Przedsi臋biorstwa Innowacyjno - Wdro偶eniowego "PRESTIGE" Sp贸艂ka z o. o., 87 - 720 Ciechocinek ul. Nieszawska 63

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z p贸藕n. zm.), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowie- dzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 7 dni od daty ukazania si臋 niniejszego
obwieszczenia.

W贸jt Gminy Radziej贸w - Jerzy Zmierczak

Radziej贸w, 01.04.2009
Autor :  Janusz Kaczmarek - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2008-12-11 14:15:58
Data ostatniej modyfikacji : 01.04.2009 12:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1593

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  11.12.2008 13:16poka偶 t膮 wersj臋
Marcin Jask贸lski  11.12.2008 13:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4619775