logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.08.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia  27  marca 2003 r. – o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.z 2017 r., poz. 1073 z pó藕n. zm.),
zawiadamiam, 偶e

w dniu 05.11.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu  publicznego  o znaczeniu  lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮; Budowa linii kablowej SN oraz linii NN s艂u偶膮cej do przesy艂u energii elektrycznej”, na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 242/1 w m. Bieganowo, obr臋b geodezyjny Bieganowo, oraz na dzia艂ce nr 82/1 w m. Broniewo, obr臋b geodezyjny Broniewo, Gmina Radziejów.
 

Inwestor; P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88 - Radziejów


    W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.

            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-11-05 10:53:16
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-05 10:53:16
Liczba wy艣wietle艅 : 235licznik odwiedzin: 5171962