logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Zawiadomienie

OI.6733.10.2018 z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017r.,  poz. 1073  z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia14  czerwca 1960  roku, 


Kodeks post臋powania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1257z pó藕n. zm.),


 


                                                                       zawiadamiam,


      偶e w dniu 25.10.2018 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów zosta艂o  wszcz臋te  post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym,


gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Przebudowa i rozbudowa Szko艂y Podstawowej w Bieganowie, po艂o偶onego na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 158/2, w m. Bieganowo, obr臋b geodezyjny Bieganowo, gmina Radziejów.


     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.


          Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-15.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-10-26 08:27:07
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-26 08:29:31
Liczba wy艣wietle艅 : 214

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  26.10.2018 07:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5171820