logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Zawiadomienie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
OI.6733.10.2018 z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017r.,  poz. 1073  z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia14  czerwca 1960  roku, Kodeks post臋powania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1257z pó藕n. zm.),


 


                                                                       zawiadamiam,


      偶e w dniu 25.10.2018 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów zosta艂o  wszcz臋te  post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o zna-czeniu lokalnym

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-10-26 08:27:07
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-26 08:27:07
Liczba wy艣wietle艅 : 303

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  26.10.2018 07:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5839509