logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.09.2018 z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

    偶e w dniu 25.10.2018 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów zosta艂o  wszcz臋te  post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o zna-czeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Przebudowa i rozbudowa Gimnazjum Publicznego na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie wraz z niezb臋dna infra-struktur膮 techniczn膮 w m. Skibin, po艂o偶onego na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 49/3, w m. Skibin, obr臋b geodezyjny Skibin, gmina Radziejów.
 
     
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-10-26 08:24:43
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-26 08:24:43
Liczba wy艣wietle艅 : 223licznik odwiedzin: 5171939