logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.07.2018 z dnia 26 wrze艣nia 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca 1960  roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

      偶e w dniu 26.09.2018 r., na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toru艅,  reprezentowan膮 przez Pe艂nomocnika – Grzegorza Tyd臋 Przedsiebiorstwo In偶ynieryjno-Techniczne „TELTOR-POL PÓ艁NOC” S.A. ul. 艢nie偶na 1, 80-554 Gda艅sk, zdnia 24.09.2018 r. (data wp艂ywu) zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮; Budowa linii kablowej 艣redniego napi臋cia SN-15kV w raz ze z艂膮czami kablowymi SN (projekt zamienny dla pozwolenia na budow臋 nr 97/2016 z dnia 17.05.2016 r. ) w m. Szostka na dzia艂kach o Nr ewidencyjnych: 74, 189, 193/1, 193/2, 197/1, 197/2, obr臋b Szostka; nr ewid.: 18/1, 12/2, 12/3 obr臋b geodezyjny P艂owki, gmina Radziejów.
    
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-09-26 15:11:54
Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-26 15:11:54
Liczba wy艣wietle艅 : 235licznik odwiedzin: 5171906