logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.02.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia  27  marca 2003 r. – o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.z 2017 r., poz. 1073 z pó藕n. zm.),
zawiadamiam, 偶e

w dniu 12.06.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym,  dla zamierzenia  inwestycyjnego  pod  nazw膮; „Budowa napowietrznej s艂upowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej 艣redniego napi臋cia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napi臋cia nN-0,4kV wraz z szafk膮 pomiarow膮, po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych; 127/3, 132/1, 137/2, 140, 95/3, 95/7, 95/8, 95/10 w miejscowo艣ci Opatowice, obr臋b geodezyjny Opatowice, Gmina Radziejów.
     


Inwestor; ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toru艅


    W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.

            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-06-14 09:20:24
Data ostatniej modyfikacji : 2018-06-14 09:20:44
Liczba wy艣wietle艅 : 307

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  14.06.2018 08:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5176337