logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.02.2018 z dnia 16 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

             偶e w dniu 16.05.2018 r., na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87 100 Toru艅, reprezentowan膮 przez pe艂nomocnika Piotra Wawrzyniaka, ul. Zielona 31, 87 820 Kowal, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym  gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Budowa napowietrznej s艂upowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej 艣redniego napi臋cia SN-15kV, energetycznej linii kablowej niskiego napi臋cia nN-0,4kV wraz z szafk膮 pomiarow膮, po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych; 127/3, 132/1, 137/2, 140, 95/3, 95/7, 95/8, 95/10 w miejscowo艣ci Opatowice, obr臋b geodezyjny Opatowice, Gmina Radziejów.
     
     
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30 16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88  200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-05-16 10:36:38
Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-16 10:36:38
Liczba wy艣wietle艅 : 285licznik odwiedzin: 5172016