logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.12.2017.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.)


 


                                                              zawiadamiam,


 


偶e w dniu 28.02.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o   艣rodowiskowych   uwarunkowaniach  zgody   na realizacj臋  planowanej   inwestycji,  polegaj膮cej na; Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utworów trzeciorz臋dowych  o wydajno艣ci 20,0 m3/h  po艂o偶onego na dzia艂ce nr 3 w obr臋bie geodezyjnym K艂onówek, gmina Radziejów


Inwestor: Pan W艂adys艂aw 艢niadecki, zam. K艂onówek 16, 88 200 Radziejów . 


 


 


      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 212, telefon 54 2853686.


             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-02-28 14:33:36
Data ostatniej modyfikacji : 28.02.2018 14:34
Liczba wy艣wietle艅 : 157

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  28.02.2018 14:33poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 4461299