logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.01.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia  27  marca 2003 r. – o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.z 2017 r., poz. 1073 z pó藕n. zm.),
zawiadamiam, 偶e

w dniu 27.02.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym,  dla zamierzenia  inwestycyjnego  pod  nazw膮; „Budowa sieci gazowej 艢/C du 63 mm PE wraz z przy艂膮czem gazowym du 32 mm do dzia艂ki nr 318/5”, po艂o偶onej na dzia艂kach   o nr ewidencyjnych 302 w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, Gmina Miasto Radziejów, nr; 320/1, 320/2 i 318/5 obr臋b geodezyjny Czo艂owo, gmina Radziejów.


Inwestor; Polska Spó艂ka Gazownictwa Sp. Z o.o., Oddzia艂 Zak艂adu Gazowego Bydgoszczy,      
                ul. Jagiello艅ska 42, 85-097 Bydgoszcz,


    W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.

            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-02-27 15:04:20
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-27 15:06:22
Liczba wy艣wietle艅 : 404

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  27.02.2018 14:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5171824