logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.01.2018 z dnia 30.01.2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

      偶e w dniu 30.01.2018 r., na wniosek Polskiej Spó艂ki Gazownictwa Sp. Z o.o., Oddzia艂 Zak艂adu Gazowego w Bydgoszczy, ul. Jagiello艅ska 42, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowan膮 przez pe艂nomocnika Agnieszk臋 Brudnick膮, ul. Armii Krajowej 60/34, 09-409 P艂ock, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: „Budowa sieci gazowej 艢/C du 63 mm PE wraz z przy艂膮czem gazowym du 32 mm do dzia艂ki nr 318/5”, po艂o偶onej na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 302 w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, Gmina Miasto Radziejów, nr; 320/1, 320/2    i 318/5 obr臋b geodezyjny Czo艂owo, Gmina Radziejów    
     
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-01-30 15:07:01
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-30 15:07:01
Liczba wy艣wietle艅 : 374licznik odwiedzin: 5171814