logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.10.2017.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.)

                                                              zawiadamiam,
 
偶e w dniu 08.01.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o  艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizacj臋  planowanej inwestycji, polegaj膮cej na rozbudowie zak艂adu suszenia warzyw oraz linii do wst臋pnego czyszczenia suszu – suszenie szpinaku, natki pietruszki na terenie dzia艂ek 274/1 i 61 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów.

Inwestor: Firma VEGA  DRY  Sp. z o. o., Wola Wi膮zowa 83, 97-438Rusiec.
      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.
             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-01-09 10:37:01
Data ostatniej modyfikacji : 09.01.2018 10:37
Liczba wy艣wietle艅 : 174licznik odwiedzin: 4461268