logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.08.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073  z  pó藕n.  zm.),
zawiadamiam, 偶e

w dniu 11.10.2017 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym,  dla zamierzenia  inwestycyjnego  pod  nazw膮; Budowa o艣wietlenia drogowego, po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 125 w obr臋bie geodezyjnym Opatowice,  oraz nadzia艂ce 225 obr臋b geodezyjny Zagorzyce, Gmina Radziejów.
     

Inwestor; Gmina Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

    W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.

            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-11-13 09:29:37
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-13 09:29:37
Liczba wy艣wietle艅 : 403licznik odwiedzin: 5172059