logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.10.2017 z dnia 4 pa藕dziernika 2017 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjne-go (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje si臋, 偶e: na wniosek; Firmy VEGA DRY  Sp.  z o. o., Wola  Wi膮zowa 83, 97-438Rusiec z dnia 03.10.2017 r., (data w p艂ywu 03.10.2017 r.) wszcz臋te  zosta艂o  w  dniu 04.10.2017 r. post臋powanie administracyjne  w sprawie  wydania  decyzji  o  艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na   realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia  polegaj膮cego na; Rozbudowa zak艂adu suszenia warzyw oraz linii do wst臋pnego czyszczenia suszu – suszenie szpinaku, natki pietruszki na terenie dzia艂ek 274/1 i 61 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów.Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-10-04 13:53:01
Data ostatniej modyfikacji : 04.10.2017 13:53
Liczba wy艣wietle艅 : 262

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  04.10.2017 13:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4461331