logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6733.05.2017 z dnia 25 wrze艣nia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed. Dz.U.2017. Poz. 1073 z pó藕n. zm.) Wójt Gminy Radziejów

zawiadamia;

          strony post臋powania o wydaniu w dniu 25.09.2017 r., znak; OI.6733.05.2017, decyzji o usta-leniu  lokalizacji  inwestycji celu publicznego(o znaczeniu mi臋dzygminnym) na realizacj臋 przedsi臋-wzi臋cia polegaj膮cego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 44/1, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów.

Tre艣膰 decyzji zawiera nast臋puj膮ce pouczenie:

„Od niniejszej decyzji s艂u偶y stronom odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku za po艣rednictwem organu wydaj膮cego decyzj臋 w terminie 14 dni  od dnia umieszczenia na tablicy og艂osze艅 w so艂ectwie P艂owce II (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA)”
    Dor臋czenie obwieszczenia uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia jego publicznego og艂oszenia (art. 49 kpa).

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-09-26 14:25:35
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-26 14:25:35
Liczba wy艣wietle艅 : 441licznik odwiedzin: 5172026