logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.07.2017 z dnia 21 wrze艣nia 2017 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960  roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

      偶e w dniu 4.09.2017 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Budowa O艣wietlenia drogowego, po艂o偶onego na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 58/4 w obr臋bie geodezyjnym Broniewek, Gmina Radziejów.
     
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.
         

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-09-21 14:30:28
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-21 14:30:28
Liczba wy艣wietle艅 : 399licznik odwiedzin: 5171875