logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.03.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.

   Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073  z  pó藕n.  zm.),

zawiadamiam, 偶e

w dniu 21.07.2017 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego  pod nazw膮; „Budowa napowietrznej linii o艣wietlenia drogowego 0,4 kV po艂o偶onego na dzia艂kach o nr; 177/2, 177/1, 176/1, 187, 182/1, 182/3, 180/1, 214, 7/1 i 178 w m. Zagorzyce obr臋b geodezyjny Zagorzyce, gmina Radziejów”.

Inwestor; Energa O艣wietlenie, Sp. z o.o. ul. Rzemie艣lnicza 19/17,  81-855  Sopot,

    W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.

            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).

        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2017-07-21 09:31:46
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-21 09:31:46
Liczba wy艣wietle艅 : 429licznik odwiedzin: 5171867