logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.03.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z pó藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z pó藕n. zm.),


                                


  zawiadamiam,


 


偶e w dniu  06.07.2017 r., na  wniosek Energa O艣wietlenie, Sp. z o.o. ul. Rzemie艣lnicza 19/17,  81-855  Sopot,  reprezentowanej  przez  Pe艂nomocnika; Elektro-projektowanie Micha艂 Matusiak, ul. Podchor膮偶ych 23/41, 85-677 Bydgoszcz, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮;  Budowa napowietrznej linii o艣wietlenia drogowego 0,4 kV po艂o偶onego na dzia艂kach o nr; 177/2, 177/1, 176/1, 187, 182/1, 182/3, 180/1, 214, 7/1 i 178 w m. Zagorzyce obr臋b geodezyjny Zagorzyce, gmina Radziejów.
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 205 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania  niniejszego obwieszczenia.
         

Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2017-07-06 12:24:25
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-06 12:24:25
Liczba wy艣wietle艅 : 412licznik odwiedzin: 5172000