logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.01.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pó藕n. zm.)

                                                              zawiadamiam,
 
偶e w dniu 29.06.2017 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o   艣rodowiskowych   uwarunkowaniach  zgody   na realizacj臋  planowanej   inwestycji,  polegaj膮cej na; Wykonaniu  urz膮dzenia wodnego – studni g艂臋binowej  Nr 1 do g艂臋boko艣ci 50 m wraz z obudow膮 na dzia艂ce nr 88/4 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owki, gmina Radziejów.


Inwestor:  Pan Waldemar Michalak, zam. P艂owki 12, 88 200 Radziejów.


      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.
             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-06-30 08:05:16
Data ostatniej modyfikacji : 03.07.2017 08:37
Liczba wy艣wietle艅 : 244

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  30.06.2017 08:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4461285