logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.67333.02.2017 z dnia 3 marca 2017 roku.

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz. U.  z  2016 r.,  poz. 778  z  pó藕n.  zm.)  oraz  art.  49 ustawy  z dnia 14  czerwca  1960  roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.  23 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

              偶e w dniu  03.03.2017 r., na wniosek wniosek Gminy Miasto Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮;  Budowa Separatora ropopochodnych na istniej膮cej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budow膮 niezb臋dnej infrastruktury technicznej oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej po艂o偶onego na dzia艂ce Nr 319/4, w m. Czo艂owo, obr臋b geodezyjny Czo艂owo, gmina Radziejów.
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 212.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania  niniejszego obwieszczenia.
          
   

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-03-06 14:41:27
Data ostatniej modyfikacji : 06.03.2017 14:43
Liczba wy艣wietle艅 : 335

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  06.03.2017 14:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4461290