logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

OI.艢R.6220.16.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks  post臋powania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),  informuje si臋,  偶e :na  wniosek Suszarni Warzyw i Zió艂 Sp. z o.o. P艂owce I 41, 88 200 Radziejów, z dnia 28.12.2016 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 29.12.2016 r., post臋pownie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; Rozbudowie i wyposa偶eniu zak艂adu suszarni warzyw po艂o偶onego na dzia艂kach o nr 181/2 i 181/4 w obr臋bie geodezyjnym P艂owce I, gmina Radziejów.


 


 


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-12-30 09:18:53
Data ostatniej modyfikacji : 30.12.2016 09:20
Liczba wy艣wietle艅 : 352

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  30.12.2016 09:18poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4461180