logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

OI.67333.05.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016r.,  poz. 778  z  pó藕n.  zm.)  oraz  art.  49 ustawy  z dnia 14  czerwca  1960  roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.  23),
                                                                zawiadamiam,

              偶e  w  dniu  23.11.2016  r.,  na  wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮:„Rozbudowa i przebudowa 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach wraz z niezb臋dna infrastruktur膮 techniczn膮„ po艂o偶onego na dzia艂ce oznaczonej nr ewidencyjnym 117/4 w miejscowo艣ci Zagorzyce, obr臋b Zagorzyce; gmina Radziejów.
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 212.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-15.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-11-23 15:06:05
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-24 09:13:19
Liczba wy艣wietle艅 : 583

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  24.11.2016 07:54poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  23.11.2016 14:09poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  23.11.2016 14:08poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  23.11.2016 14:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5171973