logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

OI.艢R.6220.13.2016 z dnia 31 pa藕dziernika 2016 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
informuje si臋, 偶e: na wniosek: Pana Bartosza Lewandowskiego, zam. Kol. W膮sewo 15, 88-200 Radziejów, z dnia 28.10.2016 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 31.10.2016 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; Wykonaniu otworu studziennego nr 2, wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do pobrania wody na dzia艂ce nr 31 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym W膮sewo, gmina Radziejów.


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-11-02 08:39:31
Data ostatniej modyfikacji : 02.11.2016 08:39
Liczba wy艣wietle艅 : 423licznik odwiedzin: 4460855