logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.07.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam, 偶e

w dniu 20.07.2016 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji polegaj膮cej na wykonaniu urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych pob贸r w贸d podziemnych z udokumentowanych utwor贸w trzeciorz臋dowych, tj.: studni g艂臋binowej Nr 1 do g艂臋boko艣ci 63,0 m i ustalonej wydajno艣ci Q= 20,0 m3/h zlokalizowanej w miejscowo艣ci P艂owce II na dzia艂ce nr 226/1, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziej贸w.

Inwestor: Pan Grzegorz Biernacki, zam. P艂owce II 76, 88-200 Radziej贸w,


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, tel. 54 2853686., wew. 104.
Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w, w terminie 21dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Rafa艂 Staszak - M艂odszy Referent
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2016-07-21 11:13:46
Data ostatniej modyfikacji : 21.07.2016 11:13
Liczba wy艣wietle艅 : 451licznik odwiedzin: 4461176