logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.02.2015.2016 z dnia 26 stycznia 2016

Na podstawie art. 10 搂 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p贸藕n. zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z p贸藕n. zm.),
zawiadamiam, 偶e

w dniu 26.01.2016 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮; Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV w m. Szostka na dzia艂kach o Nr ewidencyjnych: 33, 32/1, 29/4, 36/1, 40/1, 43, 47/1, 51/1, 55, 59/1, 63, 68, 71, 76, 80, 84, 111/1, 117/1, 122, 202, 208, 128, 135, 86, 136, 214, 141, 145, 148, 151, 156, 159, 162/1, 162/3, 165/1, 167/4, 170/1, 176/3, 176/4, 185 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Szostka, Gmina Radziej贸w.

Inwestor; ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toru艅

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z p贸藕n. zm.), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.

Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-01-27 08:12:11
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-27 08:12:11
Liczba wy艣wietle艅 : 900licznik odwiedzin: 5171942