logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Decyzja 艣rodowiskowa

z dnia 20.08.2012 r UG.041.1.2012

Na podstawie art. 104 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwi膮zku z art. 71 ust. 1 i 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p贸藕. zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 14.08.2012 r. z艂o偶onego przez Gmin臋 Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na : „Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w: Gimnazjum Publiczne, Sala gimnastyczna w Skibinie, Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w Bieganowie”
odmawiam
wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na : „Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w: Gimnazjum Publiczne, Sala gimnastyczna w Skibinie, Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w Bieganowie”.
Uzasadnienie
W dniu 14.08.2012 r. do Urz臋du Gminy Radziej贸w wp艂yn膮 wniosek Gminy Radziej贸w, z siedzib膮 w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla wy偶ej wymienionego przedsi臋wzi臋cia.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p贸藕. zm.) uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko, okre艣lonych w Rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywana 艣rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Po zapoznaniu si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem stwierdzono, 偶e planowana inwestycja nie jest przedsi臋wzi臋ciem wymienionym w Rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywana 艣rodowisko.


Planowane przedsi臋wzi臋cie polega膰 b臋dzie na:
- Docieplenie 艣cian zewn臋trznych obiekt贸w
- Docieplenie stropodach贸w obiekt贸w
- Wymiana obr贸bek blacharskich obiekt贸w
- Wymiana instalacji odgromowej obiekt贸w
- Wymiana rynien i rur spustowych
- Wymiana opaski wok贸艂 obiekt贸w
- Remont taras贸w zewn臋trznych wraz ze schodami
W budynkach przeznaczonych do remontu mog膮 wyst臋powa膰 siedliska l臋gowe chronionych gatunk贸w ptak贸w i nietoperzy. Prace remontowe np. termomodernizacyjne wykonywane w okresie l臋gowym mog膮 powodowa膰 niszczenie l臋g贸w i piskl膮t oraz p艂oszenie i niepokojenie ptak贸w.
W sytuacji, gdy niszczenie schronie艅 gatunk贸w ptak贸w i nietoperzy podczas prac jest konieczne, nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska o wydanie stosownego zezwolenia zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 z 2009 r., poz. 1220 ze zm.) oraz zapewni膰 gatunkom, kt贸rych siedliska zostan膮 zniszczone zast臋pcze miejsca l臋gowe.

Pouczenie
Na niniejszej decyzji stronie przys艂uguje prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku, za moim po艣rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Przed up艂ywem terminu wniesienia odwo艂ania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwo艂ania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.


Otrzymuj膮:
1. Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
Bieganowo 9, 88-200 Radziej贸w
2. Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
P艂owce 94, 88-200 Radziej贸w
3. Gimnazjum Publiczne im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
Skibin 54, 88-200 Radziej贸w
4. Gmina Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w
5. a/a
Autor : Inspektor- Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2012-08-23 12:49:11
Data ostatniej modyfikacji : 23.08.2012 11:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2294licznik odwiedzin: 4529393