logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO

Opis przedmiotu zam贸wienia: zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych spe艂niaj膮cego wymagania normy PN – S 061 – 02 w ilo艣ci oko艂o 3000 ton

Post臋powanie prowadzone zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163. z p贸藕n. zm.).
Nazwa i adres zamawiaj膮cego: Gmina Radziej贸w reprezentowana przez W贸jta Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w tel. 054 285 36 86, fax. 054 285 33 37 ; e-mail info@ugradziejow.pl,
adres internetowy: http://www.bip.ugradziejow.pl
2. Okre艣lenie trybu zam贸wienia: Przetarg nieograniczony.
3. Okre艣lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia: SIWZ mo偶na otrzyma膰 bezp艂atnie w siedzibie zamawiaj膮cego b膮d藕 pobra膰 ze strony internetowej http://www.bip.ugradziejow.pl
4. Opis przedmiotu zam贸wienia:
1. Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych spe艂niaj膮cego wymagania normy PN – S 061 – 02 w ilo艣ci oko艂o 3000 ton w asortymencie:
a/ - kruszywo wapienne frakcji 16 – 31,5 mm w ilo艣ci oko艂o 1500 ton
b/ - kruszywo 艂amane sortowane betonowe frakcji 10 – 60 mm w ilo艣ci oko艂o 1500 ton
Kod CPV: 14210000 – 6 i 14212300 – 3.
2. Usytuowanie miejsca odbioru kruszywa wapiennego i kruszywa 艂amanego sortowanego betonowego nie mo偶e przekroczy膰 70 km od siedziby zamawiaj膮cego.
3. Odbi贸r kruszywa nast臋powa膰 b臋dzie w艂asnymi 艣rodkami Zamawiaj膮cego, zestawami o 艂adowno艣ci min. 20 ton.
5. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania oferty wariantowej.
6. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych.
7. Termin wykonania zam贸wienia: od podpisania umowy do 31.12.2007 r.
8. Opis warunku udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunk贸w: w post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spe艂niaj膮cy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz warunki okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.
9. Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena- 100%
11. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie zamawiaj膮cego: Urz膮d Gminy w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 211 w terminie do dnia 15.03.2007 r. do godz. 10.00 otwarcie ofert nast膮pi dnia 15.03.2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiaj膮cego pok贸j nr 211
12. Termin zwi膮zania ofert膮: termin zwi膮zania ofert膮 wynosi 30 dni.
13. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani te偶 prowadzenia aukcji elektronicznej.
Nazwisko osoby upowa偶nionej do kontakt贸w: Janusz Kaczmarek- pok贸j nr 212 tel. 054 285 36 86 wew. 104, fax. 054 285 33 37 w godz. 8.00-15.00.
----------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 92 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) zawiadamia, 偶e w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych”

zosta艂a wybrana oferta firmy:
Przedsi臋biorstwo Handlowo-Us艂ugowe
„BUD-GRUZ”
Eugeniusz Gi偶y艅ski
ul. Toru艅ska 145
87-800 W艂oc艂awek


Cena wybranej oferty wynosi: 30,50 z艂 brutto

Uzasadnienie wyboru:

Zosta艂a z艂o偶ona jedna oferta nie podlegaj膮ca odrzuceniu, czyli spe艂niaj膮ca wymogi okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF24.6 KB POBIERZFormularz cenowy oferty26.02.2007 11:34323
.PDF29.5 KB POBIERZO艣wiadczenie26.02.2007 11:34298
.PDF28.9 KB POBIERZProjekt umowy26.02.2007 11:34326
.PDF52.4 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia26.02.2007 12:07339

Autor : Janusz Kaczmarek - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2007-02-26 12:25:12
Data ostatniej modyfikacji : 16.03.2007 14:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2072

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  26.02.2007 12:04poka偶 t膮 wersj臋
Marcin Jask贸lski  26.02.2007 11:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4601761