logo
logo
Zam贸wienia publiczne » Przetargi
Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO

Opis przedmiotu zam贸wienia: Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w okresie zimy 2006/2007, kod CPV 90212000-6.

Post臋powanie prowadzone zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. Nr. 19, poz. 177. z p贸藕n. zm.).
1. Nazwa i adres zamawiaj膮cego: Gmina Radziej贸w reprezentowana przez W贸jta Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22 88-200 Radziej贸w tel.054 285 3686, fax 054 285 3337 email info@ugradziejow.pl adres internetowy: http://www.bip.ugradziejow.pl
2. Okre艣lenie trybu zam贸wienia: Przetarg nieograniczony.
3. Okre艣lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia: SIWZ mo偶na otrzyma膰 bezp艂atnie w siedzibie zamawiaj膮cego b膮d藕 pobra膰 ze strony internetowej http://www.bip.ugradziejow.pl
4. Opis przedmiotu zam贸wienia: Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w okresie zimy 2006/2007, kod CPV 90212000-6.
5. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania oferty wariantowej.
6. Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych.
7. Termin wykonania zam贸wienia: od podpisania umowy do 15.04.2007 r.
8. Opis warunku udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunk贸w: w post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spe艂niaj膮cy wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz warunki okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.
9. Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena- 100%
11. Miejsce i termin sk艂adania ofert: oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie zamawiaj膮cego: Urz膮d Gminy w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, pok贸j nr 211 w terminie do dnia 27.12.2006 r. do godz. 1100 otwarcie ofert nast膮pi dnia 27.12.2006 r. o godz. 1115 w siedzibie zamawiaj膮cego pok贸j nr 211
12. Termin zwi膮zania ofert膮: termin zwi膮zania ofert膮 wynosi 30 dni.
13. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani te偶 prowadzenia aukcji elektronicznej.
14. Nazwisko osoby upowa偶nionej do kontakt贸w: Tadeusz G膮siorowski - pok贸j nr 212 tel. 054 285 3686 wew. 104, fax. 054 285 3337 w godz. 800-1500.
--------------------------------------------------------------------------
Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w okresie zimy 2006/2007”

W贸jt Gminy Radziej贸w zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z p贸藕. zm.) zawiadamia, 偶e w post臋powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na od艣nie偶anie dr贸g gminnych w okresie zimy 2006/2007 dokonano wyboru oferty z艂o偶onej przez:

FIRMA P.U.H. „EXPRES” S.C.
ul. Szybka 12
88-200 Radziej贸w


uznaj膮c powy偶sz膮 za najkorzystniejsz膮
Kryterium wyboru oferty: cena 100 %
cena jednostkowa us艂ugi wynosi:
- spycharka g膮sienicowa: 130,00 z艂 brutto

W przedmiotowym post臋powaniu nie wyst膮pi艂y oferty podlegaj膮ce odrzuceniu oraz nie wykluczono 偶adnego z Wykonawc贸w.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF79 KB POBIERZ12.12.2006 11:49360

Autor : Leszek Ros贸艂 - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2006-12-12 12:48:43
Data ostatniej modyfikacji : 29.12.2006 14:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2321

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  29.12.2006 14:14poka偶 t膮 wersj臋
Marcin Jask贸lski  29.12.2006 14:07poka偶 t膮 wersj臋
Marcin Jask贸lski  12.12.2006 11:54poka偶 t膮 wersj臋
Marcin Jask贸lski  12.12.2006 11:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4601656