logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
KARTY INFORMACYJNE:Karty typu A:
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskaza艅 lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B:
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C:
Projekty: polityk, strategii, plan贸w lub program贸w

Karty typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E:
Raporty oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Sprawozdania, o kt贸rych mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi膮zkach przedsi臋biorc贸w w zakresie gospodarowania niekt贸rymi odpadami oraz o op艂acie produktowej i op艂acie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przegl膮dy ekologiczne
Raporty o bezpiecze艅stwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zak艂ad贸w g贸rniczych
Dane zawarte w ksi臋dze rejestrowej rejestru obszar贸w g贸rniczych
Karty informacyjne z艂贸偶 kopalin, o kt贸rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i g贸rnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporz膮dzane na potrzeby ewidencji odpad贸w

Karty typu F:
Prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Dokumenty zawieraj膮ce informacje o przedsi臋wzi臋ciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸re mo偶e oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko na jej terytorium
Rozstrzygni臋cia przekazane przez pa艅stwo podejmuj膮ce przedsi臋wzi臋cie, kt贸re mo偶e oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony 艣rodowiska
Rejestry powa偶nych awarii

Karty typu G:
Wykazy zawieraj膮ce informacje i dane o zakresie korzystania ze 艣rodowiska

Karty typu H:
Zg艂oszenia instalacji, z kt贸rej emisja nie wymaga pozwolenia, a kt贸rych eksploatacja wymaga zg艂oszenia

Karty typu I:
Inne dokumenty
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2009-11-16 12:16:08
Data ostatniej modyfikacji : 16.11.2009 11:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1814licznik odwiedzin: 4604780